Rapportera intrång

Om du är en rättighetsinnehavare med ett registrerat varumärke kan du vara berättigad att registrera ditt varumärke i Amazon Brand Registry. Amazon Brand Registry ger dig tillgång till kraftfulla verktyg inklusive proprietär text och bildsökning, prediktiv automatisering baserad på dina rapporter om misstänkta intrång i immateriella rättigheter, och ökade befogenheter över produktannonser med ditt varumärke. Om du vill veta mer och starta registreringsprocessen, klicka här.
NYHET! Om du vill dra tillbaka ett tidigare inskickat klagomål kan du nu göra det med hjälp av Återkallningsformuläret.

Inloggnings krävs

Om du vill gör en anmälan om intrång ska du logga in för att få tillgång till Amazons formulär Rapportera intrång.
Logga in

Om Amazons formulär Rapportera intrång

Detta formulär är avsett att användas av rättighetsinnehavare och deras ombud för att meddela Amazon om påstådda intrång i immaterialrättigheter såsom upphovsrätt och varumärken. Om du inte är en rättighetsinnehavare eller dennes ombud kommer Amazon inte att kunna behandla klagomål som skickas via detta formulär. Vänligen rapportera ditt ärende till Amazon via lämplig kanal:

  • Säljare kan använda detta formulär för att rapportera olämpliga annonser, andra säljare, policyöverträdelser etc.
  • Köpare kan använda detta formulär för att rapportera problem med beställningar, överträdelser av säljares policy etc.

Vi agerar inte på fӧljande

Intrång i streckkoder, EAN eller UPC: streckkoder, EAN och UPCs används fӧr att lagra produktinformation såsom priser och lagernivåer. Dessa koder har inget immaterialrättsligt skydd.

Äganderätt till produktinformationssidor och bildbegränsningar: När en informationssida skapas blir den en permanent katalogsida på Amazon.com som kommer att finnas kvar även om innehållsskaparens lager säljer slut. Vidare, när du lägger till din upphovsrättsskyddade bild på en informationssida, ger du Amazon och dess närstående fӧretag en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, evig, oåterkallelig rätt att bland annat publicera materialet.

Andra säljare kan lista sina objekt till försäljning mot sidor som du har skapat eller lagt till dina upphovsrättsskyddade bilder på. Vi kräver dock att säljare endast listar mot informationssidor som exakt matchar deras objekt. Om du tror att säljare listar mot informationssidor som inte exakt matchar deras objekt, ber vi dig rapportera överträdelsen direkt genom att använda formuläret Kontakta oss.

Om din upphovsrättsskyddade bild har lagts till i vår katalog utan ditt medgivande ber vi dig att fylla i formuläret nedan.

Amazon kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning. Om du har frågor eller funderingar gällande dina rättigheter ber vi dig att sӧka juridisk rådgivning från en specialist.

Läs Amazons policy för immateriella rättigheter för att lära dig mer om olika typer av intrång.