Återvinning av elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE)

Den här sidan innehåller all information du behöver om återvinning av elektrisk eller elektronisk utrustning.

Europeiska kunder utanför Sverige, klicka här.

Enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) är alla tillverkare av EEE skyldiga att finansiera återtagningssystem, avfallshantering och återvinning av utrustning som de släpper ut på marknaden i slutet av sin livscykel. Produkter som omfattas av WEEE-direktivet är märkta med den överkryssade soptunnan på hjul nedan för att ange att de inte bör bortskaffas tillsammans med hushållsavfall:

överkryssad soptunna med hjul

Vad är WEEE-direktivet?

Observera: Om du är ägare till en personlig elektronisk enhet som omfattas av WEEE-direktivet, t.ex. en dator, mobiltelefon, kamera eller annan, bör du se till att alla personliga eller konfidentiella uppgifter raderas innan du återvinner enheten. . Se också till att radera personliga eller konfidentiella data på en intern lagringsenhet, till exempel ett minne eller ett SIM-kort. Amazon EU S.à.r.l ansvarar inte för data på din enhet.

Om du har köpt din produkt från en tredjepartssäljare (Marketplace-säljare), vänligen kontakta säljaren för att få veta mer om den efterlevnadslösning säljaren har för att kassera din gamla elektroniska utrustning.

Produktionen av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) är ett av de snabbast växande tillverkningsfälten i västvärlden. I och med ett brett konsumentutnyttjande av produkter på detta område ökar den därmed sammanhängande genereringen av elektroniskt avfall. I juni 2000 lade Europeiska kommissionen fram förslag för att ta itu med denna fråga, och i december 2002 antogs dessa som EU:s direktiv om avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE). Sådana förslag uppdaterades i direktivet om WEEE 2012/19/EU.

De viktigaste bestämmelserna i WEEE-direktivet är följande:

 • Alla tillverkare (tillverkare eller någon som säljer en produkt på marknaden i EU) är skyldiga att betala för återtagande, behandling och återvinning av uttjänta produkter.
 • Alla tillverkare är skyldiga att förbättra återanvändning/materialåtervinning av WEEE.
 • Alla tillverkare är skyldiga att säkerställa separat insamling av WEEE.
 • Alla tillverkare är skyldiga att informera allmänheten om sin roll i hanteringen av WEEE.

Varför ska jag återvinna mitt WEEE?

EEE kan innehålla farliga ämnen som, om de exponeras, kan ha allvarliga skadliga effekter på miljön och människors hälsa. Därför kommer allt WEEE som du skickar för återvinning att samlas in och behandlas specifikt av utsedda lokala avfallsanläggningar och av licensierade WEEE-efterlevnadssystem. Genom att se till att du gör dig av med din gamla EEE i enlighet med den nya WEEE-lagstiftningen hjälper du till att bevara våra naturresurser och skydda människors hälsa.

Läs mer om WEEE-återvinning här.

Finns det några andra sätt att göra sig av med sin gamla elektroniska utrustning?

Om din gamla del av EEE fortfarande fungerar och/eller kan repareras för fortsatt användning, bör du överväga att återanvända som det första alternativet, antingen genom att donera den till en välgörenhetsorganisation eller genom att ge den till någon annan i behov. Genom att förlänga livslängden på din gamla utrustning bidrar du också till en effektiv resursanvändning och undviker ytterligare avfall.

Vilka är Amazon.se:s skyldigheter enligt WEEE-direktivet?

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Recipo ekonomisk förening, ett efterlevnadssystem licensierat av den svenska regeringen som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel.

Som distributör och importör av EEE måste Amazon EU S.à.r.l. tillåta sina kunder att återvinna WEEE för hushållsbruk. Som internetsäljare erbjuder Amazon EU S.à.r.l. även sina kunder en gammal i utbyte mot ny-återtagslösning. Om du köper en ny elektrisk eller elektronisk enhet eller utrustning kommer Amazon EU S.à.r.l. att ta tillbaka en liknande gammal produkt från dig för återvinning.

Registreringsnumret för Amazon EU S.à.r.l är: B-101818

Hur returnerar jag avfall såsom elektrisk eller elektronisk utrustning för återvinning?

Om din gamla enhet inte kan återanvändas kan du kassera den i en återvinningscentral, där den kommer att behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Information om var du ska lämna in WEEE finns på https://www.sopor.nu/.

Du kan också skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att besöka följande sida: https://circul8.world/returns/DmNbyDQ3fpsRhV44j7Zw2cCOJNnjIpCz/SE .

Läs mer om WEEE-återvinning här: https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/atervinningscentraler/ och https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/hushallsavfall-under-producentansvar/ .

Hur säkerställer EU S.à.r.l. säkert bortskaffande av mitt WEEE?

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Recipo ekonomisk förening, ett efterlevnadssystem licensierat av den svenska regeringen som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel.

På så sätt kan Amazon EU S.à.r.l. säkerställa att WEEE bortskaffas av kunderna på ett sätt som optimerar återanvändningen och återvinningen. Återvinning och behandling av WEEE är en del av tillverkarens skyldighet enligt WEEE-direktivet.

I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Sverige miljöbidrag till detta system för att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Vilka produkter omfattas av lagstiftningen och hur känner jag igen dem?

I WEEE-direktivet delas elektronisk och elektrisk utrustning in i sex kategorier:

 • Kategori 1 - Utrustning för temperaturväxling (kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, radiatorer som innehåller olja och annan temperaturväxlingsutrustning med andra vätskor än vatten för temperaturväxling).
 • Kategori 2 - Skärmar, bildskärmar och utrustning som innehåller skärmar med en yta som är större än 100 cm2 (skärmar, TV-apparater, LCD-fotoramar, bildskärmar, bärbara datorer, bärbara datorer)
 • Kategori 3 - Lampor (raka lysrör, kompakta lysrör, lysrör, urladdningslampor med hög intensitet inklusive trycknatriumlampor och metallhalogenlampor, lågtrycksnatriumlampor, LED-lampor).
 • Kategori 4 - Stor utrustning (med en yttre dimension större än 50 cm) inklusive, men inte begränsat till hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentutrustning, armaturer, utrustning för återgivning av ljud eller bilder, musikutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustning, medicintekniska enheter, övervaknings- och kontrollinstrument, automatiska automater, utrustning för generering av elektriska strömmar. Denna kategori omfattar inte utrustning som ingår i kategorierna 1-3. (Tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spisar, elektriska spisar, elektriska kokplattor, armaturer, utrustning som återger ljud eller bilder, musikutrustning (utom rörorgan installerade i kyrkor), apparater för stickning och vävning, stordatorer osv.).
 • Kategori 5 - Liten utrustning (ingen yttre dimension större än 50 cm), inbegripet men inte begränsat till hushållsapparater, konsumentutrustning, armaturer, utrustning som återger ljud eller bilder, musikutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustning, medicintekniska enheter, övervaknings- och kontrollinstrument, automatiska automater, utrustning för generering av elektriska strömmar. Denna kategori omfattar inte utrustning som ingår i kategorierna 1-3 och 6. (Dammsugare, mattsopmaskiner, apparater för sömnad, armaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, vattenkokare, klockor och ur, elektriska rakapparater, vågar osv.).
 • Kategori 6 - Liten IT- och telekommunikationsutrustning (ingen yttre dimension större än 50 cm) (mobiltelefoner, GPS, miniräknare, routrar, persondatorer, skrivare, telefoner).

Ordlista

 • EEE: Elektronisk och elektrisk utrustning.
 • WEEE (avfall som är elektronisk och elektrisk utrustning): All uttjänt utrustning som omfattas av WEEE-direktivet (för de särskilda kategorierna se avsnittet "Vilka produkter omfattas av lagstiftningen och hur känner jag igen dem?", ovan).

För mer information om att återvinna med Amazon, besök Återvinning med Amazon.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.