Beställa elektrisk eller elektronisk utrustning på Amazon.se till en adress utanför Sverige

När du beställer elektronisk och elektrisk utrustning på Amazon.se och din leveransadress är i ett europeiskt land utanför Sverige, tänk på att lokala bestämmelser om bortskaffande och återvinning av elektronisk och elektrisk utrustning kan gälla.

Enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) är alla tillverkare av EEE skyldiga att finansiera återtagningssystem, avfallshantering och återvinning av utrustning som de släpper ut på marknaden i slutet av sin livscykel. Produkter som omfattas av WEEE-direktivet är märkta med den överkryssade soptunnan nedan för att ange att de inte bör bortskaffas tillsammans med hushållsavfall:

Om du vill kassera din begagnade elektriska eller elektroniska utrustning, kontakta din lokala myndighet direkt för mer information.

Viktig anmärkning: Om du är ägare till en personlig elektronisk enhet som omfattas av WEEE-direktivet, t.ex. en dator, mobiltelefon, kamera eller annan, bör du se till att alla personliga eller konfidentiella uppgifter raderas innan du återvinner enheten. Se också till att radera personliga eller konfidentiella uppgifter på en intern lagringsenhet, till exempel ett minne eller ett SIM-kort. Amazon EU S.à.r.l ansvarar inte för uppgifter på din enhet.

Om du har köpt din produkt från en tredjepartssäljare (Marketplace-säljare), vänligen kontakta säljaren för att få veta mer om den efterlevnadslösning de har för att kassera din gamla elektroniska utrustning och batterier.

Vad är WEEE-direktivet?

Produktionen av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) är ett av de snabbast växande tillverkningsområdena i västvärlden. I och med ett brett konsumentutnyttjande av produkter på detta område ökar den därmed sammanhängande genereringen av elektroniskt avfall. I juni 2000 lade Europeiska kommissionen fram förslag för att ta itu med denna fråga, och i december 2002 antogs dessa som EU:s direktiv om avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE). Sådana förslag uppdaterades i direktivet om WEEE 2012/19/EU.

Länder som är medlemmar i EU har sedan dess antagit nationella lagar som genomför WEEE-direktivet och ställer särskilda krav på tillverkare och distributörer av elektronisk och elektrisk utrustning (EEE).

De mest väsentliga bestämmelserna i WEEE-direktivet är följande:

 • Alla tillverkare (tillverkare eller vem som helst som säljer en produkt på marknaden i EU) är skyldiga att betala för återtagande, behandling och återvinning av uttjänta produkter.
 • Alla tillverkare är skyldiga att förbättra återanvändning/materialåtervinning av WEEE.
 • Alla tillverkare är skyldiga att säkerställa separat insamling av WEEE.
 • Alla tillverkare är skyldiga att informera allmänheten om sin roll i hanteringen av WEEE.

Hur kan jag göra mig av med mitt WEEE?

Om du vill kassera begagnad EEE, observera att detta måste göras separat från det vanliga hushållsavfallet.

När du beställer elektroniska och elektriska artiklar på Amazon.se till en europeisk adress utanför Sverige, tänk på att lokala regler för bortskaffande och återvinning av elektroniska och elektriska produkter kan variera. Nedan hittar du mer information om de insamlings- och återvinningsanläggningar som Amazon.se kan erbjuda dig i ett antal länder.

Belgien Luxemburg Spanien
Danmark Malta Schweiz
Estland Nederländerna Storbritannien
Finland Norge Tjeckien
Frankrike Polen Turkiet
Irland Portugal Tyskland
Italien Rumänien Österrike

Slovakien

Belgien

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Recupel , ett system för efterlevnad som licensierats av den belgiska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Belgien miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en belgisk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Du kan börja med att skapa och skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att klicka här. Nästa steg är att skicka din gamla enhet till en särskild insamlingsplats. Skriv ut den förbetalda etiketten och lägg den i lådan med din gamla artikel eller enhet. Ta den sedan till postkontoret och skicka gratis. Detaljerade instruktioner kommer att bifogas med etiketten.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om belgiska insamlingsplatser, gå till (välj önskat språk): ENGELSKA, FRANSKA, NEDERLÄNDSKA.

Avgifter relaterade till dessa bidrag finns här: https://www.recupel.be/media/2185/appliancelist_2019_eng.pdf .

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): ENGELSKA, FRANSKA, NEDERLÄNDSKA.

Tjeckien

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Retela, ett efterlevnadssystem som licensierats av den tjeckiska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Tjeckien miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en tjeckisk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Boka upphämtning av din artikel med The Landbell Group genom att klicka här.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om tjeckiska insamlingsplatser, gå till: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

Läs mer om WEEE-återvinning här: http://www.retela.cz/zpracovatele.

Danmark

Amazon EU S.à.r.l är medlem i ERP Denmark ApS, ett system för efterlevnad som licensierats av den danska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Danmark miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en dansk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Du kan börja med att skapa och skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att klicka här . Nästa steg är att skicka din gamla enhet till en särskild insamlingsplats. Skriv ut den förbetalda etiketten och lägg den i lådan med din gamla artikel eller enhet. Ta den sedan till postkontoret och skicka gratis. Detaljerade instruktioner kommer att bifogas med etiketten.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om danska insamlingsplatser, gå till: https://selfservice.dpa-system.dk/public/search?tab=collection-sites

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk) : ENGELSKA, DANSKA.

Estland

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Eesti Elektroonikaromu MTÜ, ett system för efterlevnad som licensierats av den estniska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Estland miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en estnisk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Boka upphämtning av din artikel med The Landbell Group genom att klicka här.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om estniska insamlingsplatser, gå till: http://www.elektroonikaromu.ee/web/?cat_ID=4.

Avgifter relaterade till dessa bidrag finns här: http://www.elektroonikaromu.ee/doc/price_list.pdf.

Läs mer om WEEE-återvinning här: https://erp-recycling.org/learning-centre/

Finland

Amazon EU S.à.r.l är medlem i ERP Finland, ett system för efterlevnad som godkänts av Finlands regering och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Finland miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en finsk adress, kan du lämna bort din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Du kan göra dig av med ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. Information om finländska insamlingsplatser finns på: https://www.kierratys.info/ . Förutom den finländska versionen av webbsidan kan du också välja engelska eller svenska. För att göra detta klickar du på knappen ENG eller SV längst upp till höger på sidan. Till höger på sidan hittar du en lista över artiklar som du kan återvinna i Finland. När du väljer ”Elektrisk utrustning” får du en uppdaterad karta över alla platser där konsumenten kan returnera produkterna kostnadsfritt. Genom att klicka på platserna på kartan kan du se namn, adresser och öppettider för platser.

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk) : ENGELSKA, FINSKA.

Frankrike

Amazon EU S.à.r.l är medlem i ESR (Eco-Systèmes/Récylum), ett system för efterlevnad som licensierats av den franska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Frankrike miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en fransk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

För artiklar upp till 30 kg betalar Amazon returkostnaden. Du kan skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group. När din artikel har packats korrekt kan du föra den till en av avlämningsplatserna eller schemalägga upphämtning.

För artiklar över 30 kg, eller som är större än 120 x 60 x 60 cm, kan du boka upphämtning med The Landbell Group på denna sida. När din förfrågan har bekräftats kontaktas du av transportören för att schemalägga ett upphämtningsdatum.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om franska insamlingsplatser, gå till: https://www.eco-systemes.fr.

Läs mer om WEEE Recycling här: https://www.eco-systemes.fr/

Tyskland

Amazon EU S.à.r.l är medlem i ERP Deutschland GmbH, ett system för efterlevnad som licensierats av den tyska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Tyskland miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en tysk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Du kan börja med att skapa och skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att klicka här. Nästa steg är att skicka din gamla enhet till en dedikerad insamlingsplats. Skriv ut den förbetalda etiketten och lägg i lådan med din gamla artikel eller enhet och ta den sedan till postkontoret och skicka gratis. Detta alternativ är tillgängligt för utrustning som väger mindre än 30 kg.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om tyska insamlingsplatser, gå till:https://www.en.erp-recycling.de .

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk) : ENGELSKA, TYSKA.

Registreringsnumret för Amazon EU S.à.r.l i Tyskland är: 89633988.

Irland

Amazon EU S.à.r.l. är medlem i WEEE Irland, ett system för efterlevnad som är licensierat på Irland och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) i slutet av dess livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon EU S.à.r.l för leverans till Irland bidrag till detta system, för att säkerställa att Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE) samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon för leverans till en irländsk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Du kan börja med att begära insamling av ditt gamla WEEE med Anpost och Landbell Group genom att besöka följande sida: https://www.anpost.com/Post-Parcels/Click-and-Post/Returns. I "Återförsäljare", välj "Amazon Recycling".

Om du vill kassera begagnad EEE, vänligen inte att du inte kan göra detta genom det vanliga hushållsavfallet. Information om var du ska lämna i WEEE finns på: http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/.

Italien

Amazon EU S.à.r.l är medlem i ERP Italia S.r.l., ett system för efterlevnad som licensierats av den italienska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Italien miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en italiensk adress, kan du lämna bort din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Du kan börja med att begära insamling av ditt gamla WEEE med The Landbell Group genom att klicka här. Kom ihåg att artikeln som ska hämtas upp måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost). Det här alternativet är tillgängligt för B2C- och B2B-klienter.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om italienska insamlingsplatser, gå till (välj önskat språk): ENGELSKA, ITALIENSKA.

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): ENGELSKA, ITALIENSKA.

Luxemburg

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Ecotrel ASBL, ett system för efterlevnad som licensierats av den luxemburgska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Luxemburg miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en luxemburgsk adress kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om luxemburgska insamlingsplatser, gå till: https://www.e-collect.lu/

Avgifter relaterade till dessa bidrag finns här (välj önskat språk): ENGELSKA, FRANSKA, TYSKA.

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj ett alternativ som gäller dig och ditt språk): Medborgare ENGELSKA, Medborgare FRANSKA, Medborgare TYSKA, Professionell ENGELSKA, Professionell FRANSKA, Professionell TYSKA .

Du kan begära en förbetald, utskriven etikett med The Landbell Group genom att klicka här.

Nederländerna

Amazon EU S.à.r.l. är medlem i WEEE Nederland, ett system för efterlevnad som är licensierat i Nederländerna och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Nederländerna miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en nederländsk adress kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Du kan börja med att skapa och skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att klicka här . Nästa steg är att skicka din gamla enhet till en särskild insamlingsplats. Skriv ut den förbetalda etiketten och lägg den i lådan med din gamla artikel eller enhet. Ta den sedan till postkontoret och skicka gratis. Detaljerade instruktioner kommer att bifogas med etiketten.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om nederländska insamlingsplatser, gå till: https://www.heelhollandrecyclet.nl

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): ENGELSKA, NEDERLÄNDSKA, NEDERLÄNDSKA2.

Norge

Amazon EU S.à.r.l är medlem i ERP Norge, ett efterlevnadssystem licensierat av den norska regeringen som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Norge miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du vill kassera begagnad elektrisk eller elektronisk utrustning, observera att du inte kan göra detta genom vanligt hushållsavfall. Du kan kassera gammal elektrisk eller elektronisk utrustning på dina lokala avfallsanläggningar eller återvinningsanläggningar. Kontakta din lokala myndighet direkt för mer information.

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): NORSKA, ENGELSKA.

Malta

Amazon EU S.à.r.l är medlem i GreenPak, ett system för efterlevnad som licensierats av den maltesiska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans på Malta miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Boka upphämtning av din artikel med The Landbell Group genom att klicka här.

Du kan inte kassera begagnad EEE genom vanligt hushållsavfall. Information om var man kan lämna in WEEE finns på https://www.greenpak.com.mt/my-locality

Läs mer om WEEE-återvinning här: https://www.greenpak.com.mt/locality-community

Polen

Amazon EU S.à.r.l är medlem i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ett system för efterlevnad som licensierats av den polska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på elektriska eller elektroniska artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Polen miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en polsk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Boka upphämtning av din artikel med The Landbell Group genom att klicka här.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om franska insamlingsplatser, gå till (välj önskat språk): ENGELSKA, POLSKA.

Läs mer om WEEE-återvinning här: https://www.recykling.pl/recykling/index/r/odpady/266

Portugal

Amazon EU S.à.r.l är medlem i ERP Portugal, ett system för efterlevnad som licensierats av den portugisiska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Portugal miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en portugisisk adress, kan du leverera din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Du kan inte kassera begagnad EEE genom vanligt hushållsavfall. Information om var man kan lämna in WEEE finns på https://erp-recycling.org/pt-pt/onde-reciclar/rede-depositrao/

Boka upphämtning av din artikel med The Landbell Group genom att klicka här.

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): ENGELSKA, PORTUGISISKA.

Rumänien

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Ecotic, ett system för efterlevnad som licensierats av den rumänska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Rumänien miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en rumänsk adress kan du leverera din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Boka upphämtning av din artikel med The Landbell Group genom att klicka här.

Du kan inte kassera begagnad EEE genom vanligt hushållsavfall. Information om var du ska lämna i WEEE finns på (välj önskat språk): ENGELSKA, RUMÄNSKA.

Läs mer om WEEE-återvinning här: https://www.return-to-value.com/.

Slovakien

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Elekos - Organizácia zodpovednosti výrobcov, ett system för efterlevnad licensierat av den slovakiska regeringen som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Slovakien miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en slovakisk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Boka upphämtning av din artikel med The Landbell Group genom att klicka här.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om slovakiska insamlingsplatser, gå till: https://www.elekos.sk/zberne-miesta/zberne-miesta-1/.

Läs mer om WEEE-återvinning här: https://elekos.sk/vzdelanie/vzdelavanie-2019/

Spanien

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Fundación Ecotic, ett system för efterlevnad som licensierats av den spanska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Spanien miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en spansk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

För artiklar upp till 30 kg kan du skapa och skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att klicka här. När din artikel (upp till 30 kg) har packats korrekt kan du föra den till en av avlämningsplatserna eller schemalägga upphämtning.

För artiklar över 30 kg, eller som är större än 120 x 60 x 60 cm, kan du boka upphämtning med The Landbell Group genom att klicka klicka här. När din förfrågan har bekräftats kontaktas du av transportören för att schemalägga ett upphämtningsdatum.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om spanska insamlingsplatser, gå till: https://punto-limpio.info/

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): ENGELSKA, SPANSKA.

Det industriella registreringsnumret för Amazon EU S.à.r.l i Spanien är: 3725.

Schweiz

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Swico Recycling, ett efterlevnadssystem som licensierats av den schweiziska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Schweiz miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en schweizisk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Du kan börja med att skapa och skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att klicka här. Nästa steg är att skicka din gamla enhet till en särskild insamlingsplats. Skriv ut den förbetalda etiketten och lägg den i lådan med din gamla artikel eller enhet. Ta den sedan till postkontoret och skicka gratis. Detaljerade instruktioner kommer att bifogas med etiketten. Detaljerade instruktioner kommer att bifogas med etiketten.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om schweiziska insamlingsplatser, gå till (välj önskat språk): ENGELSKA, TYSKA, FRANSKA, ITALIENSKA.

Avgifter relaterade till dessa bidrag finns här: (välj önskat språk): ENGELSKA, TYSKA, FRANSKA, ITALIENSKA.

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): ENGELSKA, TYSKA, FRANSKA, ITALIENSKA.

Storbritannien

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Valpak Retail WEEE Services Limited, ett system för efterlevnad som licensierats av den brittiska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Storbritannien miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en brittisk adress, kan du leverera din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Du kan inte kassera begagnad EEE genom vanligt hushållsavfall. Information om var man kan lämna in WEEE finns på http://www.recycle-more.co.uk och https://www.recyclenow.com/local-recycling.

Du kan begära en förbetald, utskriven etikett med The Landbell Group genom att klicka här.

Läs mer om WEEE Recycling här: https://www.recycle-more.co.uk och https://www.recyclenow.com/local-recycling.

Turkiet

Amazon EU S.à.r.l är medlem i Elday s.r.o., ett system för efterlevnad som licensierats av den turkiska regeringen och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektronisk utrustning i slutet av deras livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Turkiet miljöbidrag till detta system. Syftet är att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en turkisk adress, kan du leverera din gamla enhet eller utrustning till en återvinningsanläggning. Där kan den behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Du kan inte kassera begagnad EEE genom vanligt hushållsavfall. Information om var man kan lämna in WEEE finns på https://atiklarormanolsun.com/

Läs mer om WEEE-återvinning här: https://elday.org/geri-donusum

Österrike

Amazon EU S.à.r.l. är medlem i ERP Austria GmbH, ett system för efterlevnad som är licensierat i Österrike och som tar hand om insamling, behandling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) i slutet av sin livscykel. I tillämpliga fall inkluderar priserna på EEE-artiklar som du köper från Amazon.se för leverans i Österrike miljöbidrag till detta system för att säkerställa att WEEE samlas in och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Om du har beställt elektrisk eller elektronisk utrustning som omfattas av WEEE-lagstiftningen från Amazon.se för leverans till en österrikisk adress, kan du skicka din gamla enhet eller utrustning till ett återvinningscenter där den kan behandlas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kom ihåg att den återvunna artikeln måste likna den köpta artikeln (till exempel en brödrost för en brödrost).

Du kan börja med att skapa och skriva ut en förbetald etikett med The Landbell Group genom att klicka här. Nästa steg är att skicka din gamla enhet till en särskild insamlingsplats. Skriv ut den förbetalda etiketten och lägg den i lådan med din gamla artikel eller enhet. Ta den sedan till postkontoret och skicka gratis. Detaljerade instruktioner kommer att bifogas med etiketten.

Du kan också kassera ditt gamla WEEE genom att ta det till insamlingsplatsen själv. För information om österrikiska insamlingsplatser, gå till: https://www.elektro-ade.at/en/collection/collection-centres/.

Läs mer om WEEE-återvinning här (välj önskat språk): ENGELSKA, TYSKA .

Finns det några andra sätt att göra sig av med gammal elektrisk utrustning?

Om din gamla del av EEE fortfarande fungerar och/eller kan repareras för vidare användning, bör du överväga att återanvända som det första alternativet, antingen genom att donera den till en välgörenhetsorganisation eller genom att ge den till någon annan i nöd. Genom att förlänga livslängden på din gamla utrustning bidrar du också till en effektiv resursanvändning och undviker ytterligare avfall.

Vilka produkter omfattas av lagstiftningen och hur känner jag igen dem?

I WEEE-direktivet delas elektronisk och elektrisk utrustning in i sex kategorier:

 • Kategori 1 – Utrustning för temperaturväxling (kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, radiatorer som innehåller olja och annan temperaturväxlingsutrustning med andra vätskor än vatten för temperaturväxling)
 • Kategori 2 – Skärmar, bildskärmar och utrustning som innehåller skärmar med en yta som är större än 100 cm2 (skärmar, TV-apparater, LCD-fotoramar, bildskärmar, bärbara datorer, bärbara datorer)
 • Kategori 3 – Lampor (raka lysrör, kompakta lysrör, lysrör, urladdningslampor med hög intensitet inklusive trycknatriumlampor och metallhalogenlampor, lågtrycksnatriumlampor, LED-lampor).
 • Kategori 4 – Stor utrustning (med en yttre dimension större än 50 cm) inklusive, men inte begränsat till hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentutrustning, armaturer, utrustning för återgivning av ljud eller bilder, musikutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustning, medicintekniska enheter, övervaknings- och kontrollinstrument, automatiska automater, utrustning för generering av elektriska strömmar. Denna kategori omfattar inte utrustning som ingår i kategorierna 1–3. (Tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spisar, elektriska spisar, elektriska kokplattor, armaturer, utrustning som återger ljud eller bilder, musikutrustning (utom rörorgan installerade i kyrkor), apparater för stickning och vävning, stordatorer osv.)
 • Kategori 5 – Liten utrustning (ingen yttre dimension större än 50 cm), inbegripet men inte begränsat till hushållsapparater, konsumentutrustning, armaturer, utrustning som återger ljud eller bilder, musikutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustning, medicintekniska enheter, övervaknings- och kontrollinstrument, automatiska automater, utrustning för generering av elektriska strömmar. Denna kategori omfattar inte utrustning som ingår i kategorierna 1–3 och 6. (Dammsugare, mattsopmaskiner, apparater för sömnad, armaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, vattenkokare, klockor och ur, elektriska rakapparater, vågar osv.)
 • Kategori 6 – Liten IT- och telekommunikationsutrustning (ingen yttre dimension mer än 50 cm) (mobiltelefoner, GPS, miniräknare, routrar, persondatorer, skrivare, telefoner.)

Ordlista

 • EEE: Elektronisk och elektrisk utrustning
 • WEEE (avfall som är elektronisk och elektrisk utrustning): All uttjänt utrustning som omfattas av WEEE-direktivet (för de särskilda kategorierna se avsnittet ”Vilka produkter omfattas av lagstiftningen och hur känner jag igen dem?”ovan).

För mer information om att återvinna med Amazon, besök Återvinning med Amazon.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.