Alexa, Echo-enheter och din integritet

Click here to view this text in English.

Amazon är medvetet om att du är angelägen om att dina personuppgifter används och delas korrekt och vi uppskattar att du litar på att vi gör det omsorgsfullt och på ett lämpligt sätt.

Alexa är en molntjänst som du styr med rösten och som alltid blir smartare – ju mer du använder Alexa, desto mer anpassar sig Alexa till dina talmönster, din vokabulär och dina personliga önskemål.

Vi hanterar alla personuppgifter som vi får via Alexa i enlighet med Amazons Integritetsmeddelande. Denna sida innehåller ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra dina upplevelser och våra tjänster.

Vad händer när jag säger något till Alexa?

När du talar med Alexa skickas en inspelning av det du sade till Amazons servrar, så att våra system för taligenkänning och förståelse av naturligt språk kan behandla och besvara din begäran. Vi förknippar dina förfrågningar med ditt Amazon-konto för att ge dig tillgång till andra Amazon-tjänster (t.ex. så att du kan be Alexa att läsa dina Kindle-böcker och spela upp ljudböcker från Audible) och för att ge dig en mer personanpassad upplevelse. Genom att exempelvis hålla reda på vilka låtar du har lyssnat på kan Alexa välja vilka låtar som ska spelas upp när du säger ”Alexa, play music”.

Ibland kan Alexa ge dig rekommendationer baserat på dina frågor. Alexa kan också rekommendera Alexa färdigheter som du eventuellt kommer att gilla baserat på de Alexa-färdigheter du använder.

Hur minimerar Alexa mängden data som skickas till molnet?

Alexa och Echo-enheter är utformade för att spela in så lite ljud som möjligt och minimera mängden bakgrundsljud som strömmas till Molnet. Som standard strömmar Alexa-kompatibla enheter endast ljud till Molnet om aktiveringsordet detekteras (eller om Alexa aktiveras via en knapp). När en Alexa-kompatibel enhet detekterar aktiveringsordet och börjar strömma ljud till Molnet utför Alexa en ”molnverifiering” av aktiveringsordet med hjälp av Molnets mer kraftfulla behandlingskapacitet för att kontrollera ljudet i syfte att bekräfta detektionen av aktiveringsordet. Om Molnverifieringen inte också detekterar aktiveringsordet avslutar Alexa ljudbehandlingen och avbryter ljudströmmandet till Molnet. Om Alexa bekräftar att aktiveringsordet har sagts så kommer Alexa kontinuerligt att försöka fastställa när din begäran har avslutats och sedan avsluta ljudströmmandet omedelbart.

Vad händer vid ”falsk aktivering”?

I vissa fall kan din Alexa-kompatibla enhet tolka ett annat ord eller ljud som aktiveringsordet (t.ex. namnet ”Alex” eller någon som säger ”Alexa” på radion eller tv:n). När detta händer kallar vi det ”falsk aktivering”. Vi har ett team med vetenskapsmän och tekniker i världsklass som arbetar för att ständigt förbättra vår teknik för att detektera aktiveringsord och förhindra att falska aktiveringar inträffar, inklusive via Molnverifieringsmekanismen som beskrivs i våra frågor och svar, under ”Hur minimerar Alexa mängden data som skickas till Molnet?”.

När din Echo-enhet detekterar aktiveringsordet kommer en visuell eller hörbar indikator att ange att den spelar in ljud som strömmas till olnet. Du kan granska och radera röstinspelningar som är förknippade med ditt konto (inklusive ljud som resulterar från en falsk aktivering) i din rösthistorik som finns i Alexa-appen via Settings > Alexa Privacy eller på https://www.amazon.com/alexaprivacysettings.

Hur förbättrar mina röstinspelningar och textavskrifter Alexa?

Alexa är en tjänst som ständigt förbättras och som är utformad för att bli smartare varje dag. Vi använder exempelvis dina förfrågningar till Alexa för att träna våra system för taligenkänning och förståelse av naturligt språk med hjälp av maskininlärning. Att träna Alexa med verkliga förfrågningar från flera olika kunder är nödvändigt för att Alexa ska kunna svara korrekt på våra kunders varierande talmönster, dialekter, accenter och ordförråd och de akustiska miljöer där Alexa används. Denna träning bygger delvis på övervakad maskininlärning, en branschstandardpraxis där människor granskar ett extremt litet urval av förfrågningar för att hjälpa Alexa att förstå hur en förfrågan ska tolkas och ge det lämpliga svaret i framtiden. En människa som exempelvis granskar en kunds fråga om vädret i Austin kan identifiera att Alexa feltolkade den som en fråga om vädret i Boston. Vår övervakade inlärningsprocess omfattar flera skyddsåtgärder för att skydda kundernas integritet. Du kan hantera användningen av dina röstinspelningar för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner via Settings > Alexa Privacy > Manage Your Alexa Data i Alexa-appen.

Spelar Alexa in alla mina konversationer?

Nej. Echo-enheter är utformade för att endast detektera ditt valda aktiveringsord (Alexa, Amazon, Computer eller Echo). Enheten detekterar aktiveringsordet genom att identifiera akustiska mönster som matchar aktiveringsordet. Inget ljud lagras eller skickas till molnet om inte enheten detekterar aktiveringsordet (eller om Alexa aktiveras via en knapp).

Hur vet jag när Echo-enheter skickar ljud till molnet?

När Echo-enheter detekterar aktiveringsordet eller när Åtgärdsknappen på vissa Echo-enheter trycks ned för att aktivera Alexa visas en visuell indikator på enheten för att ange att enheten spelar in din begäran om att strömma till molnet. Till exempel kommer ljusringen på Amazon Echo att bli blå. När du använder aktiveringsordet omfattar ljudströmmen en bråkdel av en sekund av ljudet före aktiveringsordet och stängs när din begäran har behandlats. Du kan aktivera Follow Up Mode (Uppföljningsläget) så att Alexa kan svara på en rad förfrågningar utan att upprepa aktiveringsordet. Ta reda på mer. Du kan dessutom konfigurera Echo-enheter, via Inställningarna i Alexa-appen, så att de spelar upp en kort ljudsignal när ljud skickas till molnet.

Kan jag stänga av mikrofonerna på Echo-enheter?

Ja. Echo-enheter är utrustade med en mikrofonavstängningsknapp. När knappen trycks in kopplas strömmen till mikrofonerna bort, varvid en särskild röd lampa tänds. När mikrofonerna är avstängda kan enheten inte spela in och strömma ljud till molnet.

Kan jag granska, hantera och radera mina röstinspelningar?

Ja. Du kan granska dina röstinspelningar som är förknippade med ditt konto, hantera användningen av dina röstinspelningar för utveckling av nya funktioner och radera dessa röstinspelningar, en i taget, efter datum eller alla på en gång, via Settings > Alexa Privacy i Alexa-appen eller på www.amazon.com/devicesupport. På båda dessa sidor kan du dessutom välja att radera dina röstinspelningar som är äldre än 3 eller 18 månader automatiskt eller också kan du välja att inte spara några röstinspelningar. Om du väljer att inte spara röstinspelningar kommer vi att radera dina röstinspelningar automatiskt när vi har behandlat dina förfrågningar och även genomföra automatisk radering av alla röstinspelningar som finns i din Rösthistorik.

Och du kan radera alla röstinspelningar som är förknippade med ditt konto på en gång för var och en av dina Alexa-kompatibla enheter och appar via ”Manage Your Content and Devices”.

Du kan också aktivera möjligheten att radera dina inspelningar med rösten. Om funktionen är aktiverad kan du radera röstinspelningen från din senaste fråga genom att säga ”Alexa, delete what I just said”, radera röstinspelningarna som är förknippade med ditt konto för dagen genom att säga ”Alexa, delete everything I said today” eller radera alla röstinspelningar som är förknippade med ditt konto genom att säga ”Alexa, delete everything I said”. Radering med rösten aktiveras automatiskt om någon medlem i ditt hushåll har skapat en röstprofil och deras röst känns igen när den begär radering av inspelningar med rösten. Om du eller medlemmarna i ditt hushåll inte har skapat en Alexa-röstprofil kan du aktivera radering med rösten via Settings > Alexa Privacy > Manage Your Alexa Data eller på www.amazon.com/devicesupport . När funktionen är aktiverad via dina Integritetsinställningar kan alla som har åtkomst till dina Alexa-kompatibla enheter be Alexa att radera röstinspelningar som är förknippade med ditt konto.

Om du raderar röstinspelningar kan det försämra din Alexa-upplevelse. Om du väljer att inte spara några röstinspelningar kommer röstprofilerna inte att fungera och befintliga röstprofiler som är förknippade med ditt konto kommer att raderas.

Om du har ändrat din förvalda marknadsplats när du använder en Alexa-kompatibel produkt måste du radera alla röstinspelningar som är förknippade med ditt konto separat för varje marknadsplats. Du kan ta reda på hur du överför ditt Amazon-konto till en annan marknadsplats här.

Vad händer när jag raderar mina röstinspelningar?

När du raderar röstinspelningar som är förknippade med ditt konto från Rösthistoriken kommer vi att radera de röstinspelningar du har valt och textavskrifterna av dessa inspelningar från Amazons Molntjänst. Om du väljer att inte ha några röstinspelningar sparade, kommer textavskrifterna av dina förfrågningar att sparas under 30 dagar, varefter de raderas automatiskt. Vi behåller dessa textavskrifter så att du kan granska de förfrågningar du gör till Alexa i din Rösthistorik och för att förbättra din upplevelse av Alexa och våra tjänster. Du kan radera textavskrifterna när som helst i Alexa-appen, via Settings > Alexa Privacy > Review Voice History.

Vi kan fortfarande behålla andra register över dina Alexa-interaktioner, inklusive register över åtgärder som Alexa har vidtagit som svar på din fråga. Detta ger oss möjlighet att exempelvis fortsätta att tillhandahålla dina påminnelser, timers och larm, behandla dina beställningar samt visa dina inköps- och att-göra-listor och meddelanden som skickas via Alexa Communication. Om din fråga behandlades av en Alexa-färdighet, tar radering av dina röstinspelningar inte bort eventuell information som innehas av utvecklaren av respektive färdighet (färdighetsutvecklare får inga röstinspelningar).

Använder Alexa annan information?

Beroende på hur du använder Alexa kan vi även samla in andra typer av information och använda den för att tillhandahålla och förbättra din upplevelse och våra tjänster.

Här är några exempel:

  • Smart Home – Om du interagerar med eller använder en smart hemprodukt med Alexa, t.ex. en lampa, en termostat eller ett uttag, kommer vi att få information om den smarta hemproduktens enhetstyp, funktioner och status, vilket innebär att du kan se information om och styra den produkten från din Alexa-app.
  • Alexa Communication – Om du använder Alexa Communication och ger Alexa åtkomst till dina kontakter kommer vi att importera och lagra dina kontakter regelbundet, vilket innebär att vi kan koppla dig till dina kontakter och identifiera den kontakt du mest sannolikt avser att ringa eller skicka ett meddelande till (t.ex. vilken Bill du vill ringa när du säger ”Call Bill” till Alexa). Om du använder Alexa samtal och meddelanden för att skicka röst- eller textmeddelanden till en annan användare av Alexa samtal och meddelanden (t.ex. på Echo, ”Alexa, send a message to Mom”, eller, i Alexa-appen, genom att trycka på meddelandeikonen på mammas kontaktkort) kommer vi att behandla dina meddelanden i molnet för att konvertera röstmeddelanden till text och vice versa. Du kan stänga av Alexas användning av dina meddelanden för att förbättra meddelandeavskriftens noggrannhet via https://www.amazon.com/devicesupport i menyn Settings i Alexa-appen eller i avsnittet ”Manage Your Content and Devices” å ditt konto.
  • Röstprofil – Om du samtycker till att skapa en röstprofil kommer vi att använda inspelningar av din röst för att skapa en akustisk modell av dina röstegenskaper och lagra den i molnet så att Alexa kan känna igen din röst, kalla dig vid ditt namn och göra mer för att personanpassa din upplevelse. Att skapa en röstprofil är en valfri funktion och du kan ta tillbaka ditt samtycke och radera alla röstprofiler du har skapat genom att välja ”Delete my voice” i Alexa-appen. Om din röst inte känns igen under en period på tre år raderar vi din röstprofil automatiskt.

Tredjepartstjänster

Om du använder en tredjepartstjänst via Alexa kommer vi att utbyta relaterad information med den tredje parten så att de kan tillhandahålla tjänsten. Om du exempelvis interagerar med en tredje parts Alexa-färdighet så tillhandahåller vi färdigheten innehållet i dina förfrågningar (men inte röstinspelningarna) så att färdigheten kan svara i enlighet därmed. Om du använder en tredje parts Alexa-färdighet som kräver din plats (t.ex. en biltjänst) och beviljar färdigheten åtkomst till din plats så delar vi den informationen med färdigheten. Information som du lämnar till en Alexa-färdighet kommer att vara föremål för färdighetsutvecklarens integritetsrutiner. Du kan hitta integritetsmeddelanden som tillhandahålls oss av de utvecklare av Alexa-färdigheter som samlar in personuppgifter på detaljsidan för dessa färdigheter i din Alexa-app.

Du kan ta reda på mer om Alexa i våra Användningsvillkor för Alexa. Ytterligare vanliga frågor, inklusive hur andra Amazon Alexa-kompatibla enheter och funktioner fungerar, finns på Frågor och svar om Alexa och Alexa-enheter.

Alexa, Echo Devices and Your Privacy

Amazon knows that you care how information about you is used and shared and we appreciate your trust in us to do that carefully and sensibly.

Alexa is a cloud service that you control with your voice and is always getting smarter—the more you use Alexa, the more Alexa adapts to your speech patterns, vocabulary, and personal preferences.

We handle any personal information we receive through Alexa in accordance with Amazon’s Privacy Notice. This page provides additional detail about how we use your personal information to provide and improve your experience and our services.

What happens when I speak to Alexa?

When you speak to Alexa, a recording of what you asked is sent to Amazon’s servers so our systems for speech recognition and natural language understanding can process and respond to your request. We associate your requests with your Amazon account to allow you to access other Amazon services (e.g., so you can ask Alexa to read your Kindle books and play audiobooks from Audible) and to provide you with a more personalised experience. For example, keeping track of the songs you have listened to helps Alexa choose what songs to play when you say, “Alexa, play music.”

At times, Alexa may make recommendations to you based on your requests. Alexa may also recommend Alexa skills you might like based on the Alexa skills you use.

How does Alexa minimise the amount of data sent to the Cloud?

Alexa and Echo devices are designed to record as little audio as possible and minimise the amount of background noise streamed to the Cloud. By default, Alexa-enabled devices only stream audio to the Cloud if the wake word is detected (or Alexa is activated by pressing a button). When an Alexa-enabled device detects the wake word and begins streaming audio to the Cloud, Alexa performs a “cloud verification” of the wake word using the more powerful processing capabilities of the Cloud to double-check the audio to confirm detection of the wake word. If the Cloud verification does not also detect the wake word, Alexa stops processing the audio and ends the audio stream to the Cloud. If Alexa confirms that the wake word was spoken, Alexa will continually attempt to determine when your request has ended and then immediately end the audio stream.

What about "false wakes"?

In some cases, your Alexa-enabled device might interpret another word or sound as the wake word (for instance, the name “Alex” or someone saying “Alexa” on the radio or television). When this happens, we call that a “false wake”. We have a team of world-class scientists and engineers dedicated to continually improving our wake word detection technology and preventing false wakes from happening, including through the Cloud verification mechanism described in the FAQ “How does Alexa minimise the amount of data sent to the Cloud?”

Anytime your Echo device detects the wake word, a visual or audible indicator will signal it is recording audio to stream to the Cloud, and you can review and delete the voice recordings associated with your account (including any audio resulting from a false wake) in your Voice History available in the Alexa app at Settings > Alexa Privacy or https://www.amazon.com/devicesupport .

How do my voice recordings and text transcripts improve Alexa?

Alexa is a continuously improving service that is designed to get smarter every day. For example, we use your requests to Alexa to train our speech recognition and natural language understanding systems using machine learning. Training Alexa with real world requests from a diverse range of customers is necessary for Alexa to respond properly to the variation in our customers’ speech patterns, dialects, accents, and vocabulary and the acoustic environments where customers use Alexa. This training relies in part on supervised machine learning, an industry-standard practice where humans review an extremely small sample of requests to help Alexa understand the correct interpretation of a request and provide the appropriate response in the future. For example, a human reviewing a customer’s request for the weather in Austin can identify that Alexa misinterpreted it as a request for the weather in Boston. Our supervised learning process includes multiple safeguards to protect customer privacy. You can manage the use of your voice recordings to improve our services and develop new features by visiting Settings > Alexa Privacy > Manage Your Alexa Data in the Alexa app.

Is Alexa recording all my conversations?

No. Echo devices are designed to detect only your chosen wake word (Alexa, Amazon, Computer or Echo). The device detects the wake word by identifying acoustic patterns that match the wake word. No audio is stored or sent to the cloud unless the device detects the wake word (or Alexa is activated by pressing a button).

How do I know when Echo devices are sending audio to the cloud?

When Echo devices detect the wake word or when the Action button available on some Echo devices is pressed to activate Alexa, a visual indicator appears on your device to indicate that the device is recording your request to stream to the cloud. For instance, the light ring on Amazon Echo will turn blue. When you use the wake word, the audio stream includes a fraction of a second of audio before the wake word, and closes once your request has been processed. You can turn on Follow-Up Mode to enable Alexa to respond to a series of requests without repeating the wake word. Learn more. You can also configure Echo devices to play a short audible tone any time audio is sent to the cloud within Settings in the Alexa app.

Can I turn off the microphones on Echo devices?

Yes. Echo devices are equipped with a microphone off button. When the button is pressed, the power to the microphones is disconnected and a dedicated red light is illuminated. When the microphones are turned off, your device cannot record and stream audio to the cloud.

Can I review, manage and delete my voice recordings?

Yes. You can review your voice recordings associated with your account, manage the use of your voice recordings in the development of new features, and delete those voice recordings one by one, by date range or all at once by visiting Settings > Alexa Privacy in the Alexa app or at https://www.amazon.com/devicesupport. From either page, you can also choose to have your voice recordings older than 3 or 18 months deleted automatically, or you can choose to not save any voice recordings. If you choose not to save any voice recordings, we will automatically delete your voice recordings after we process your requests and automatically delete all of the voice recordings currently in your Voice History as well.

And you can delete all the voice recordings associated with your account all at once for each of your Alexa-enabled devices and apps by visiting Manage Your Content and Devices.

You can also enable the ability to delete your recordings by voice. If enabled, you can delete the voice recording of your last request by saying "Alexa, delete what I just said", delete the voice recordings associated with your account for the day by saying "Alexa, delete everything I said today" or all the voice recordings associated with your account by saying “Alexa, delete everything I said.” Deletion by voice is automatically enabled if any member of your household has created a voice profile and their voice is recognized when requesting to delete recordings by voice. If you or your household members have not created an Alexa voice profile, you can enable deletion by voice at Settings > Alexa Privacy > Manage Your Alexa Data or https://www.amazon.com/devicesupport. When enabled via your Privacy Settings, anyone with access to your Alexa-enabled devices can ask Alexa to delete voice recordings associated with your account.

Deleting voice recordings may degrade your Alexa experience. If you choose not to save any voice recordings, voice profiles will not work and existing voice profiles associated with your account will be deleted.

If you have changed your default marketplace while using an Alexa-enabled product, you will need to delete all voice recordings associated with your account separately for each marketplace. To learn how to transfer your Amazon account to another marketplace, go here.

What happens when I delete my voice recordings?

When you delete voice recordings associated with your account from Voice History, we will delete the voice recordings that you selected and the text transcripts of these recordings from Amazon’s Cloud. If you choose not to have any voice recordings saved, the text transcripts of your requests going forward will be retained for 30 days, after which they will be automatically deleted. We retain those text transcripts to allow you to review the requests you make to Alexa in your Voice History, and to improve your Alexa experience and our services. You can delete the text transcripts at any time in the Alexa app by going to Settings > Alexa Privacy > Review Voice History.

We may still retain other records of your Alexa interactions, including records of actions Alexa took in response to your request. This allows us, for instance, to continue to provide your reminders, timers, and alarms, process your orders, and show your shopping and to-do lists and messages sent through Alexa Communications. If your request was processed by an Alexa skill, deleting your voice recordings does not delete any information retained by the developer of that skill (skill developers do not receive voice recordings).

Does Alexa use other information?

Depending on how you use Alexa, we may also collect other types of information and use that information to provide and improve your experience and our services.

Here are some examples:

  • Smart Home – If you interact with or operate a smart home product with Alexa, such as a light, thermostat or outlet, we will receive information about that smart home product’s device type, features, and status, which allows you to see information about and control that product from your Alexa app.
  • Alexa Communication - If you use Alexa Communication and grant Alexa access to your contacts, we will periodically import and store your contacts, which allows us to connect you with your contacts and identify the most likely contact you intend to call or message (e.g., which Bill you want to call when you ask Alexa to “call Bill”). If you use Alexa Calling and Messaging to send voice or text messages to another Alexa Calling and Messaging user (e.g., on Echo, "Alexa, send a message to Mom" or, in the Alexa App, tapping on the message icon on Mom's contact card), we will process your messages in the cloud to convert voice messages to text, and vice versa. You can turn off Alexa’s use of your messages to improve message transcription accuracy from https://www.amazon.com/devicesupport in the Settings menu of your Alexa App or in the Manage Your Content and Devices section of Your Account.
  • Voice profile – If you consent to create a voice profile, we will use recordings of your voice to create an acoustic model of your voice characteristics and store it in the cloud so Alexa can recognise your voice, call you by name, and do more to personalise your experience. Creation of a voice profile is an optional feature and you can withdraw your consent and delete any voice profile you've created by selecting “Delete my voice” in the Alexa App. If your voice is not recognised for three years, we will automatically delete your voice profile.

Third party services

If you use a third party service through Alexa, we will exchange related information with that third party so they may provide the service. For example, if you interact with a third party Alexa skill, we provide the content of your requests (but not the voice recordings) to the skill so the skill can respond accordingly. If you use a third party Alexa skill that requires your location (such as a car service) and grant the skill access to your location, we will share that information with the skill. Information you provide to an Alexa skill will be subject to the skill developer’s privacy practices. You can find the privacy notices provided to us by the developers of Alexa skills that collect personal information on the detail page for those skills in your Alexa App.

You can learn more about Alexa in our Alexa Terms of Use. For more commonly asked questions, including how other Amazon Alexa-enabled devices and features work, please visit Alexa and Alexa Device FAQs.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.