Återvinna batterier

Genom att återvinna dina använda batterier via särskilda platser för batteriinsamling bidrar du till att skydda vår miljö och jordens naturresurser.

Amazon EU S.à.r.l. samarbetar med Recipo ekonomisk förening för att kostnadsfritt återvinna begagnade batterier för kunder inom Sverige.

Batterier innehåller värdefulla material, inklusive bly, kadmium, zink, litium och kvicksilver, som kan återvinnas för återanvändning och därmed bidra till att förhindra miljöföroreningar.

Din roll i återvinningen av uttjänta batterier är avgörande. Det är viktigt att separera använda batterier från andra avfallsflöden och att kassera dem med hjälp av tillgängliga insamlings- och återvinningssystem.

Varje använt batteri som du placerar i en återvinningsbehållare kommer att demonteras på återvinningscentralen för att möjliggöra materialåtervinning. Återvunna material kommer att användas vid tillverkning av nya batterier eller andra produkter och användningsområden.

Alla batterier är märkta med den överkryssade soptunnan nedan för att indikera att de inte bör bortskaffas som hushållsavfall, utan i stället föras till specifika platser för batteriinsamling.


Batterier som innehåller farliga ämnen, såsom kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) är också märkta med respektive kemiska symboler.

Hur kan kunder i Sverige återvinna batterier med Recipo och Amazon.se?

Klicka här för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område, som tar emot dina använda batterier.

Returnera inte dina använda batterier till oss per post.

Läs mer om batteriåtervinning här: https://www.sopor.nu/

Om du vill återvinna batterier och du befinner dig utanför Sverige, vänligen följ anvisningarna gällande elektrisk och elektronisk utrustning på vår hjälpsida Återvinna batterier utomlands.

För mer information om att återvinna med Amazon, besök Återvinning på Amazon.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.