Återvinna batterier utomlands

Genom att återvinna dina använda batterier via särskilda platser för batteriinsamling bidrar du till att skydda vår miljö och jordens naturresurser. Om du vill kassera begagnade batterier i ett europeiskt land utanför ditt hemland bör du vara medveten om att lokala bestämmelser kan gälla.

Varför ska jag återvinna batterier?

Återvinning är ett sätt att hjälpa miljön och du bör kassera använda batterier separat från annat avfall med hjälp av de insamlings- och återvinningssystem som finns tillgängliga.

Batterier är gjorda av viktiga material, inklusive bly, kadmium, zink, litium och kvicksilver. Varje använt batteri som du placerar i en återvinningsbehållare kommer att tas isär och en stor del av materialen kommer att återvinnas och användas för att tillverka nya batterier eller andra produkter. Därför är det viktigt att separera använda batterier från annat avfall och kassera dem med hjälp av tillgängliga insamlings- och återvinningssystem.

Alla batterier är märkta med den överkryssade soptunnan nedan för att indikera att de inte ska bortskaffas som hushållsavfall, utan i stället lämnas vid specifika platser för batteriinsamling.


Batterier som innehåller farliga ämnen, såsom kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) är märkta med respektive kemiska symboler.

Bild på kadmiumbatterier

Vänligen returnera inte dina använda batterier till oss per post.

Belgien Irland Portugal
Tjeckien Italien Rumänien
Danmark Luxemburg Spanien
Frankrike Malta Sverige
Tyskland Norge Nederländerna
Grekland Polen Storbritannien

Belgien

Amazon samarbetar med Bebat [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Belgien.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Tjeckien

Amazon samarbetar med Rema [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Tjeckien.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Danmark

Amazon samarbetar med ERP Denmark/SKAT [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Danmark.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Frankrike

Amazon samarbetar med Corepile [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Frankrike.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Tyskland

Amazon samarbetar med ERP DE [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Tyskland.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Grekland

Amazon arbetar med AFIS [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Grekland.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Irland

Amazon samarbetar med WEEE Ireland [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Irland.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Italien

Amazon samarbetar med ERP Italia [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Italien.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Luxemburg

Amazon samarbetar med Ecoatterien [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Luxemburg.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Malta

Amazon arbetar med GreenPak [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder inom Malta.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Norge

Amazon samarbetar med ERP Norge [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Norge.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Polen

Amazon samarbetar med Auraeko [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Polen.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Portugal

Amazon samarbetar med ERP Portugal [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Portugal.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Rumänien

Amazon samarbetar med SNRB [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Rumänien.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Spanien

Amazon samarbetar med ERP España [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Spanien.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Sverige

Amazon samarbetar med Recipo [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Sverige.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Nederländerna

Amazon samarbetar med Stibat [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Nederländerna.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Observera: Kom ihåg att ange ditt postnummer i fältet Vind jouw dichtstbijzijnde inleverpunt.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

Storbritannien

Amazon samarbetar med ERP UK [extern länk] för att återvinna använda batterier kostnadsfritt för kunder i Storbritannien.

Besök din lokala återvinningswebbplats [extern länk] för att hitta en plats för batteriinsamling nära dig.

Du kan också kontakta din lokala myndighet för information om en återvinningscentral i ditt område som tar emot dina använda batterier.

För mer information om att återvinna med Amazon, besök Återvinning med Amazon.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.