Amazons policy mot förfalskningar

Produkter som säljs på Amazon måste vara äkta. Det är strängt förbjudet att sälja förfalskade produkter. Om denna policy inte respekteras kan det leda till att produkter inte får säljas, att medel stoppas och att lager som vi äger förstörs.

Det är varje säljares och leverantörs ansvar att köpa, sälja och tillhandahålla endast äkta produkter. Förbjudna produkter inkluderar smyginspelningar, förfalskade produkter och piratkopior av produkter eller innehåll, produkter som har replikerats, reproducerats eller tillverkats olagligt och produkter som gör intrång i en annan parts immateriella rättigheter. Om du säljer eller levererar oäkta produkter kan vi omedelbart upphäva eller avsluta ditt Amazon-säljarkonto (och eventuella relaterade konton) och förstöra alla oäkta produkter i våra distributionscenter på din bekostnad. Dessutom betalar vi inte säljare förrän vi är säkra på att våra kunder har fått de äkta produkter de har beställt. Vi kan stoppa betalningar om vi fastställer att ett Amazon-konto har använts för att sälja oäkta varor, begå bedrägeri eller bedriva annan olaglig verksamhet.

Vi samarbetar med tillverkare, rättighetsinnehavare, innehållsägare, leverantörer och säljare för att förbättra hur vi upptäcker och förhindrar att oäkta produkter når våra kunder. Som ett resultat av detta tar vi bort misstänkta produkterbjudanden baserat på vår egen granskning av produkter. Vi arbetar också med rättighetsinnehavare och brottsbekämpande myndigheter över hela världen för att vidta och stödja rättsliga åtgärder mot säljare och leverantörer som medvetet bryter mot denna policy och skadar våra kunder. Förutom böter och fängelsestraff kan säljare och leverantörer av oäkta produkter ådra sig civilrättsliga påföljder, inklusive förlust av medel som erhållits vid försäljning av oäkta produkter, skada eller förlust som har drabbat rättsinnehavarna, lagstadgade och andra skador samt advokatarvoden.

Vi står bakom de produkter som säljs på vår webbplats med vår A-to-z guarantee och vi uppmuntrar rättighetsägare som är oroliga över produkternas äkthet att meddela oss. Vi kommer omedelbart att undersöka och vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda kunder, säljare och rättighetsinnehavare.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.