Meddela Amazon.se om intrång i rättigheter

Vänligen meddela oss om eventuella intrång i rättigheter genom att använda det formulär som länkas till nedan.

Om du som rättighetsinnehavare eller som rättighetsinnehavarens representant anser att användningen av ett verk på Amazon.se gör intrång i dina immateriella rättigheter (såsom upphovsrätt, varumärke eller patenträttigheter) meddelar du oss genom att fylla i detta formulär: Meddela Amazon.se om intrång i rättigheter.

Amazon värnar högt om att förhindra eventuella intrång och vi reagerar omedelbart på din anmälan genom att vidta lämpliga åtgärder som kan innefatta borttagning av informationen eller produkten i fråga. Alla sådana åtgärder kommer att vidtas utan att vi ådrar oss några rättsliga skyldigheter, utan att det påverkar tillämpningen av, och utan att avstå från, befintliga anspråk, rättigheter eller gottgörelser vilka vi uttryckligen förbehåller oss. Genom att skicka in anmälningsformuläret ger du Amazon.se och dess närstående företag rätt att använda relevant information för att behandla din anmälan, vilket bland annat innefattar vidarebefordran av formuläret till alla parter som är inblandade i tillhandahållandet av det påstådda intrångsgörande innehållet.

Vad gäller erbjudanden från tredje part: Observera att erbjudanden från tredje part (t.ex. på Marketplace) tillhandahålls av tredje part och att Amazon endast tillhandahåller plattformen. Om du anser att något erbjudande från tredje part gör intrång i dina rättigheter och du vill vidta ytterligare åtgärder (utöver att ta bort erbjudandet från Amazon) kontaktar du tredjepartssäljaren direkt.

Definition av ASIN och 10-siffrigt ISBN: Varje artikel i vår katalog identifieras av ett internt tiosiffrigt artikelnummer, det så kallade ASIN (Amazon Standard Identification Number). Detta gäller inte böcker och ljudkassetter/cd-skivor. Här använder vi den universella ISBN-identifikationen (International Standard Book Number). ISBN är ett nummer för unik identifiering av böcker och andra oberoende publikationer som innehåller en redaktionell del, såsom multimedieprodukter och programvara. Du hittar vanligtvis ISBN-numret i imprintet eller på baksidan av en bok.

Viktigt: Att ange falsk eller vilseledande information i formuläret “Meddela Amazon.se om intrång i rättigheter” kan leda till både civilrättsliga och/eller straffrättsliga konsekvenser. Om en artikel tas bort till följd av en sådan underrättelse sker det utan att vi ådrar oss rättsliga skyldigheter. Om vi mottar falsk information förbehåller vi oss uttryckligen rätten att utöva alla rättigheter och anspråk. Om du har några frågor angående detta, vänligen kontakta en advokat.

Använd endast detta formulär och se till att du fyller i fullständiga uppgifter eftersom vi behöver fullständig information för att kunna behandla din anmälan korrekt.

Ytterligare anmärkningar: Om du inte är rättighetsinnehavaren eller rättighetsinnehavarens representant vad gäller de berörda äganderätterna kan Amazon inte behandla din anmälan om den görs via detta formulär. I sådana fall informerar du oss om eventuella oegentligheter genom att använda rätt kontaktsätt i varje enskilt fall:

  • Som säljare kan du använda detta formulär för att informera oss om olämpliga erbjudanden, andra säljare, överträdelser av policyer osv. Välj "Rapportera överträdelser" under "Var är problemet?".
  • Som köpare kan du använda vårt kontaktformulär om du vill rapportera eventuella problem med beställningar, överträdelser av säljarpolicyer osv. Välj "Relaterad till webbplatsbeställning" under "Vad kan vi hjälpa till med?". Välj sedan "Problem med en beställning" och slutligen alternativet "Fråga om Marketplace eller beställning från säljpartner" under "Ange ytterligare information om din fråga".

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.