Tjänstevillkor för Amazon.se för presentkort och anpassning av elektroniska meddelanden

Välkommen till Amazon. I dessa tjänstevillkor betyder "vi" eller "Amazon" Amazon EU SARL och "du" den person eller enhet som skickar in digitala bilder, text eller annat innehåll ("innehåll") som ska visas på ett elektroniskt Amazon.se-presentkort, elektroniskt meddelande eller annan liknande produkt eller tjänst ("Tjänsten"). Varje person eller enhet som vill använda Tjänsten måste godkänna dessa tjänstevillkor utan ändringar. GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN "ANVÄND DENNA DESIGN", ELLER SKICKA IN INNEHÅLL TILL AMAZON GODKÄNNER DU ATT OMFATTAS AV DESSA TJÄNSTEVILLKOR, AMAZON.SE:S SEKRETESSPOLICY OCH ANVÄNDARVILLKOR OCH ALLA RIKTLINJER FÖR INNEHÅLL.


  1. Anpassning. Du kan skicka in ditt eget material, inklusive fotografier, illustrationer, grafik och text och välja från ett galleri med bilder för att skapa skräddarsydda Amazon.se-presentkort. Du får endast skicka in material som du äger alla rättigheter för eller så måste du ha tillstånd från den person som äger dessa rättigheter.
  2. Licensbeviljande för ditt material. Du beviljar härmed Amazon, dess dotterbolag och underlicenstagare (inklusive tredje part som tillhandahåller tjänsten och relaterade tjänster) en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, evig rättighet och licens, i samband med din användning av tjänsten, att (a) reproducera, distribuera, överföra, utföra och visa innehåll och material som du skickar in, på alla sätt och media, inklusive alla varumärken, varunamn och namn på och avbildningar av personer som förekommer i Innehållet och ditt material; (b) modifiera, anpassa, översätta och skapa härledda verk från innehållet eller dessa material, på alla sätt och media; och (c) underlicensiera ovanstående rättigheter till tredje part, med eller utan avgift.
  3. Riktlinjer och begränsningar. Du samtycker till att skicka material till oss i enlighet med alla riktlinjer för användning som publiceras på Amazon.se-webbplatsen eller som du på annat sätt informeras om ("riktlinjer"). I synnerhet samtycker du till att inte skicka in innehåll eller material som är olagligt, pornografiskt, ärekränkande, nedsättande, kränkande, obscent eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande eller som på annat sätt bryter mot allmänna gemenskapsstandarder från Amazon.se. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ta bort eller inte acceptera, använda eller överföra innehåll eller material som vi anser strida mot dessa tjänstevillkor, tillämpliga lagar eller våra gemenskapsstandarder efter eget gottfinnande.
  4. Utfästelser, garantier och ersättningar. Du intygar och garanterar för Amazon och dess samarbetspartners och underlicenstagare att (a) du har rätt att bevilja de licenser som anges i dessa tjänstevillkor, inklusive alla rättigheter som krävs för reproduktion, distribution, utförande och annan användning av innehållet och materialet av Amazon och dess dotterbolag och underlicenstagare enligt vad som är tillåtet i dessa tjänstevillkor, och (b) innehållet och materialet som du skickar in, och Amazons och dess samarbetspartners och underlicenstagares utövande av sina rättigheter enligt dessa tjänstevillkor, inte bryter och inte kommer att kränka, vara olämpliga för eller inkräkta på någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till varumärkesrättigheter, upphovsrätt, moraliska rättigheter eller reklamrättigheter för tredje part. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Amazon och dess dotterbolag och underlicenstagare skadeslösa från alla anspråk, skulder, skador och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden och utgifter) som uppstår till följd av brott mot dessa tjänstevillkor.
  5. Amazons immateriella rättigheter. Utan vårt skriftliga medgivande får du inte på något sätt använda våra eller våra samarbetspartners immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, något av våra varumärken, varunamn, trade dress eller upphovsrättsskyddat material. Dessa tjänstevillkor och din användning av Tjänsten ger dig ingen licens till eller rättighet i sådan immateriell egendom, förutom möjligheten att använda Tjänsten som innehåller sådan immateriell egendom.
  6. Andra villkor. Amazon.se:s sekretesspolicy och användarvillkor samt riktlinjerna för tjänsten, inklusive i varje enskilt fall alla framtida ändringar, införlivas genom hänvisning i dessa tjänstevillkor.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.