Klassificering av tv-spel, video och DVD

Vi visar märkningar från PEGI (Pan European Games Information), BBFC (British Board of Film Classification) och MPAA (Moving Picture Association of America) för att hjälpa dig fatta rätt beslut.

Tillämpade åldersgränser

Vi tillhandahåller information om PEGI (European Games Information Plan), ICAA (Spanien – Instituto De La Cinematografia Y De Las Artés Audiovisuales), BBFC (Storbritannien – British Board of Film Classification), FSK (Tyskland – Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft), CNC (Frankrike – Centre national du cinéma et de l'image animée), Italiens Ministero per i Beni e le Attività Culturali och MPAA (USA – Moving Picture Association of America) för att hjälpa dig välja rätt produkter. Nedan finns mer information om de olika åldersklassificeringssystemen som vi tillämpar.

Observera: Det är möjligt att ett tv-spel, en video eller en DVD inte har någon åldersgräns. Om så är fallet läser du avsnittet Tv-spel, videor och DVD:er utan åldersgräns nedan.

PEGI-märkning

PEGI:s åldersrekommendationsmärkning visas på förpackningens fram- och baksida och har följande åldersrekommendationer: 3+, 7+, 12+, 16+ och 18+. De visar hur lämpligt spelinnehållet är i syfte att skydda minderåriga. Åldersrekommendationen tar inte hänsyn till svårighetsgrad eller färdigheter som krävs för att spela ett spel.

PEGI 3PEGI 3

Spel med denna åldersmärkning anses lämpliga för alla åldersgrupper. Lite våld i ett komiskt sammanhang (typiskt den form av våld som förekommer i tecknade serier som Snurre Sprätt eller Tom & Jerry) är acceptabelt. Barnet ska inte kunna förknippa figurer på skärmen i med varelser i verkliga livet, utan de ska vara helt fantasibetonade. Spelet ska inte innehålla ljud eller bilder som kan vara skrämmande för små barn. Inget grovt språk får förekomma, och det får inte finnas nakenscener eller scener med anspelning på sexuella handlingar.

PEGI 7 PEGI 7

Alla spel som normalt skulle märkas med 3+ men som innehåller scener eller ljud som kan vara skrämmande kan återfinnas i denna kategori. Några scener med partiell nakenhet kan tillåtas men aldrig i ett sexuellt sammanhang.

PEGI 12 PEGI 12

I den här åldersgruppen exponeras spelaren för våld av en lite mer grafisk karaktär som är riktat mot fantasifigurer. Allt våld mot människoliknande figurer eller igenkännliga djur ska fortfarande vara icke-grafiskt. Nakenhet av en något mera grafisk karaktär får visas. Eventuellt grovt språk måste vara av milt slag och får inte innehålla några sexuella svordomar.

PEGI 16 PEGI 16

Denna märkning används när en våldsskildring (eller sexuell handling) når en nivå som liknar den man kan vänta sig i verkliga livet. Spel som innehåller mer extremt grovt språk, begrepp som tobaks- och droganvändning och skildringar av kriminella handlingar kan märkas med 16+.

PEGI 18 PEGI 18

Vuxenklassificeringen används när våldet når en nivå där det rör sig om grova våldsskildringar eller innehåller inslag av särskilda typer av våld. Grovt våld är det som är svårast att definiera eftersom det i många fall kan vara väldigt subjektivt, men i allmänna ordalag kan det klassificeras som sådana våldsskildringar som får tittaren att känna avsmak.

Med beskrivande symboler på förpackningens baksida visas de främsta anledningarna till att ett spel har fått en viss åldersmärkning. Det finns åtta sådana beskrivande symboler: våld, grovt språk, skräck, droger, sex, diskriminering, hasardspel och onlinespel med andra personer. PEGI innehåller följande beskrivande symboler:

Symbolen med en upphöjd näve spel som innehåller skildringar av våld.

Grovt språk spel som innehåller grovt språk.

Länkade genussymboler spel som skildrar nakenhet och/eller sexuellt beteende eller sexuella anspelningar.

Symbolen med en spruta spel som refererar till eller skildrar droganvändning.

Skrämmande spindel spel som kan vara skrämmande för små barn.

Tärningar spel som uppmuntrar eller lär ut spel om pengar.

Konturerna av två vita människor med en svart kontur mellan spel som innehåller skildringar av eller material som kan uppmuntra till diskriminering.

Jordglob med anslutna datorer spel som kan spelas online.

ICAA-märkning

ICAA är det organ som ansvarar för åldersklassificeringen av biofilmer.

Enligt ICAA kan filmer klassificeras enligt följande åldersgrupper:

 • Lämplig för alla åldrar
 • Rekommenderas speciellt för barn. Denna märkning läggs till i kombination med den föregående om en film har ett narrativ och visuellt innehåll som riktar sig till denna åldersgrupp.
 • Rekommenderas inte för barn under sju år
 • Rekommenderas inte för barn under tolv år
 • Rekommenderas inte för barn under sexton år
 • Rekommenderas inte för barn under arton år
 • Barnförbjuden: ej för barn under arton år

BBFC-märkning

British Film Classification Council (BBFC) är en byrå som har fastställt åldersgränser för filmer, videospel och datorspel.

18: Filmen eller spelet passar endast vuxna (minst 18 år). Innehållet i filmen eller spelet innehåller explicita sex- eller våldsscener som kan vara väldigt grafiska. Mycket grovt språk kan också förekomma. Det strider mot lagen att sälja en video, dvd eller ett spel med denna märkning till personer under 18 år.

15: Filmen eller spelet passar inte barn under 15 år. Den kan innehålla vuxeninnehåll och vuxet språk samt våldsscener som inte är lämpliga för unga tonåringar, även om de inte är särskilt grafiska. Det strider mot lagen att sälja en video, dvd eller ett spel med denna märkning till personer under 15 år.

12: Filmen eller spelet passar inte barn under 12 år. Våldsamma scener och förolämpningar kan förekomma. Det strider mot lagen att sälja en video, dvd eller ett spel med denna märkning till personer under 12 år.

PG: dessa akronymer hänvisar till ”föräldrakontroll”. Med denna märkning menas att vuxna borde granska innehållet i filmen eller videon innan de tillåter barn att se det. U: Filmen eller spelet passar alla åldrar.

FSK-märkning

FSK, ”Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft”, är ett åldersklassificeringssystem av tyska SPIO (huvudorganisationen i filmbranschen). Enligt FSK kan filmer och tv-serier klassificeras enligt följande åldersgrupper:

18: Ej lämpligt för barn under 18 år.

16: Ej lämpligt för barn under 16 år.

12: Ej lämpligt för barn under 12 år.

6: Ej lämpligt för barn under 6 år.

0: lämpligt för alla åldrar.

CNC-märkning

Franska CNC, ”Centre national du cinéma et de l'image animée”, delar in filmer i följande grupper:

 • Lämplig för alla åldrar.
 • Ej lämplig för barn under 12 år.
 • Ej lämplig för barn under 16 år.
 • Ej lämplig för barn under 18 år.
 • Totalt förbud.

Italiensk åldersklassificering

Det italienska kulturministeriet delar in alla filmer som distribueras i Italien i följande kategorier:

T: Lämplig för alla åldrar.

V.M.14: Ej lämplig för barn under 14 år.

V.M.18: Ej lämplig för barn under 18 år.

MPAA-märkning

MPAA (Motion Picture Association of America) är ett filmklassificeringssystem som används för att hjälpa användare att avgöra vilka filmer som är lämpliga för barn, tonåringar och vuxna.

G: alla målgrupper. Innehåll som passar alla åldrar.

PG: i vuxens sällskap. En del material passar kanske inte barn.

PG-13: vuxens sällskap obligatoriskt. Vissa material kan vara olämpliga för barn under 13 år.

R: begränsat. Barn under 17 år måste vara i en vuxens sällskap.

NC-17: innehåll som inte passar barn under 17 år.

NR/ingen märkning: MPAA har ännu inte klassificerat filmen.

Tv-spel, videor och DVD:er utan åldersgräns

Om ett tv-spel, video eller DVD inte har någon åldersgräns kan det vara möjligt att artikeln innehåller segment som inte är lämpliga för personer under 15 år. Vi vill att du ska kunna göra lämpliga val, och följande innehåll anses generellt olämpligt för minderåriga under 15 år:

Detaljerade skildringar av våld, omfattande visning av blod och fokus på lidande. Starka hot- och skräckscener samt starka skildringar av ångest eller förvirring samt skildringar av stark ångestfylld sexualitet.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.