Communityriktlinjer

Riktlinjer för deltagande i Amazon-communityn.

Amazon vill göra din röst hörd! Amazon-communityn har olika forum där användare kan delta och dela autentisk feedback om produkter och tjänster - positiv eller negativ. Communityriktlinjerna hjälper dig att använda olika communityfunktioner, till exempel kundrecensioner, frågor och svar, Amazon Follow, profilsidor, register och listor.

Observera: Riktlinjerna gäller inte innehåll som ingår i produkter eller tjänster som säljs på Amazon (till exempel innehållet i en bok). För dem gäller separata policyer.

Vi tar communityns integritet på största allvar. Alla försök att manipulera innehåll eller funktioner i communityn, till exempel genom att bidra med falskt, vilseledande eller oäkta innehåll, är strängt förbjudna. Om du bryter mot våra riktlinjer har vi rätt att begränsa ditt användande av communityfunktioner, ta bort innehåll, stryka relaterade produkter från listor, ta bort eller stänga av ditt konto. Om vi fastställer att ett Amazon-konto har använts för något av ovanstående kan överföringar och betalningar stoppas. Misskötsamhet kan också bryta mot tillämpliga lagar och leda till rättsliga åtgärder och civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Vi uppmuntrar alla som misstänker att innehållsmanipulation äger rum, eller att våra riktlinjer överträds på något sätt, att meddela oss. Vi kommer att utreda problemet noggrant och vidta lämpliga åtgärder.

Genom att bereda dig åtkomst till eller använda våra communityfunktioner samtycker du till våra Villkor för användning liksom till att följa dessa riktlinjer, som kan komma att ändras från tid till annan. Dessa riktlinjer gäller allt innehåll (inklusive text, bilder, videor och länkar) som du skickar till Amazon och alla åtgärder du vidtar (t.ex. röstning om användbarhet eller när du gillar ett inlägg) när du använder communityfunktioner. Dessa riktlinjer gäller även dina interaktioner med andra medlemmar i communityn.

Observera: För kundrecensioner gäller Ytterligare riktlinjer.

Behörighet

För att kunna publicera kundrecensioner kundfrågor eller kundsvar måste du ha köpt för minst 500 kr med ditt Amazon-konto inom de senaste 12 månaderna (användning av kampanjkoder omfattas inte). Du behöver inte uppfylla detta krav för att skapa eller ändra profilsidor, listor eller register, eller för att läsa innehåll som har publicerats av andra kunder.

Var hjälpsam och relevant

Syftet med communityn är att ge kunder användbart, relevant innehåll. Innehåll som du skickar in bör vara relevant och baserat på dina egna ärliga åsikter och erfarenheter.

 • För communityfunktioner som är inriktade på ett specifikt ämne bör du endast skicka in innehåll som är relaterat till ämnet.
 • Kundrecensioner och Frågor och svar bör handla om produkten. Feedback om säljaren eller din upplevelse av leveransen kan delas påwww.amazon.se/feedback. Kommentarer om en produkts värde och åsikter om tillverkaren eller priset är tillåtna i Kundrecensioner eller Frågor och svar. Exempel: "Denna mixer för 299 kronor har överträffat mina förväntningar." Andra åsikter om prissättning, produkttillgänglighet eller alternativa beställningsalternativ bör inte delas i Kundrecensioner eller Frågor och svar. Exempel: "Hittade detta för 50 kr mindre än i min lokala butik."

Respektera andra

Amazon värderar olika åsikter, så det kan hända att du ser något du inte håller med om. Kom ihåg att något som du inte håller med om inte nödvändigtvis bryter mot våra riktlinjer. Du bör alltid respektera andra i communityn för att upprätthålla en välkomnande omgivning för alla användare. Tänk särskilt på följande:

 • Lägg inte upp innehåll som är kränkande, nedsättande, trakasserande, hotande, uppviglande, oanständigt, pornografiskt eller anstötande. Skriv t.ex. inte oanständiga kommentarer eller svordomar, och uttryck inte hat eller icke tolerans mot människor baserat på deras ras, etnicitet, nationalitet, kön eller könsidentitet, religion, sexuella läggning, ålder eller funktionshinder, och marknadsför inte organisationer med sådana åsikter.
 • Publicera inte innehåll som kränker andras integritet. Publicera t.ex. inte andra personers telefonnummer, e-postadresser, adresser eller annan personlig information, och publicera inte länkar till nätfiske eller andra skadliga webbplatser.
 • Utge dig inte för att vara andra personer eller organisationer, och låtsas inte vara någon och något du inte är.
 • Skicka inte meddelanden eller förfrågningar upprepade gånger till andra personer.
 • Försök att inte överrösta andras åsikter, till exempel genom att publicera från flera konton eller samordna med andra för att skicka liknande meddelanden flera gånger.
 • Förolämpa eller attackera inte andra människor.
 • Du kan ifrågasätta andras åsikter och expertis så länge det är relevant, respektfullt och inte hotar någon.

Kampanjinnehåll

För att bevara integriteten i communityn är innehåll och aktiviteter som består av reklam, marknadsföring eller andra uppmaningar (direkt eller indirekt) inte tillåtna. Dessa inbegriper:

 • Att skapa, ändra eller publicera innehåll som har att göra med dina (eller dina släktingars, nära vänners, affärspartners eller arbetsgivares) produkter eller tjänster.
 • Att skapa, ändra eller publicera innehåll som har att göra med dina konkurrenters produkter eller tjänster.
 • Att skapa, ändra eller publicera innehåll i utbyte mot ersättning av något slag (inklusive kostnadsfria eller rabatterade produkter) eller för någon annans räkning.
 • Att erbjuda eller begära ersättning (inklusive kostnadsfria eller rabatterade produkter) i utbyte mot att skapa, ändra eller publicera innehåll.
 • Att publicera annonser eller uppmaningar, till exempel webbadresser med referent-taggar eller affiliate-koder.

De enda undantagen är:

 • Du får publicera innehåll som begärs av Amazon genom program som uppmuntrar användbart communityinnehåll (till exempel kundrecensioner av produkter som tas emot via Vine-programmet). I dessa fall måste ditt innehåll följa eventuella ytterligare riktlinjer som Amazon specificerar.
 • Du får publicera ett svar på en fråga som ställdes i funktionen Frågor och svar (men inte själva frågan) angående produkter eller tjänster som du har en ekonomisk eller personlig koppling till vad gäller varumärke, författare eller skapare, men endast om du tydligt och synligt visar kopplingen (t.ex. "Jag representerar den här produktens varumärke"). Vi sätter automatiskt en etikett på vissa svar från säljare eller tillverkare, i vilket fall ytterligare information inte är nödvändig.
 • Du får publicera innehåll utöver Kundrecensioner och Frågor och svar angående produkter eller tjänster som du har en ekonomisk eller personlig koppling till vad gäller varumärket, säljaren, författaren eller skaparen, men endast om du tydligt och synligt visar kopplingen (t.ex. "Jag arbetar för detta varumärke."). Däremot får inget varumärke eller företag delta i communityn på ett sätt (t.ex. genom marknadsföring, specialerbjudanden eller andra "uppmaningar till handling") som avleder Amazon-kunder till andra webbplatser, tjänster, program eller kanaler i syfte att marknadsföra eller utföra säljtransaktioner. Innehåll som publiceras via konton för varumärken, säljare, författare eller skapare angående deras egna produkter eller tjänster måste inte märkas.

Bokförfattare och utgivare får fortsätta att tillhandahålla gratis eller rabatterade exemplar av sina böcker till läsarna, så länge författaren eller utgivaren inte kräver recensioner i utbyte mot det eller försöker påverka recensionen.

Mer information och exempel finns i Om kampanjinnehåll.

Sexuellt innehåll

Vissa produkter med sexuellt innehåll, samt vissa sex- och sensualitetsprodukter får säljas på Amazon, och vi uppmuntrar användare att uttrycka sina åsikter om dessa produkter. En del av det sexuella innehållet, såsom nakenhet och sexuella och avslöjande bilder eller beskrivningar, är begränsat eftersom målgrupper inom vår community kan ta illa upp av sådant innehåll.

Innehåll som gör intrång

Publicera inte innehåll och interagera inte med andra medlemmar i communityn på ett sätt som gör intrång i andras immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter. Publicera endast ditt eget innehåll eller innehåll som du har tillåtelse att använda.

Olaglig aktivitet

Publicera inte innehåll som uppmuntrar eller stödjer olagligt beteende såsom våld, bedrägeri, olagligt narkotikamissbruk, alkoholkonsumtion bland minderåriga eller barn- eller djurmisshandel. Exempel på förbjudet innehåll är:

 • Innehåll som förespråkar, hotar eller skämtar om fysisk eller ekonomisk skada mot dig själv eller andra, inklusive terrorism.
 • Innehåll som erbjuder bedrägliga varor, tjänster, program eller specialerbjudanden (t.ex. metoder för att tjäna pengar snabbt, pyramidspel).
 • Innehåll som avsiktligt publiceras som sarkasm eftersom det hänvisar till självskadebeteende eller beteende som är skadligt för andra.
 • Innehåll som uppmuntrar eller stödjer farligt missbruk av en produkt.

Ytterligare riktlinjer för kundrecensioner

Utöver riktlinjerna som förklarades ovan omfattas kundrecensioner av följande riktlinjer:

 1. Om din recension tas bort eller avvisas för att den inte överensstämmer med våra riktlinjer om kampanjinnehåll får du inte skicka in en recension av samma produkt igen, även om den nya recensionen innehåller annat innehåll.
 2. Recensioner får endast innehålla webbadresser eller länkar till andra produkter som säljs på Amazon.
 3. Kunder i samma hushåll får inte publicera flera recensioner om samma produkt.
 4. Vi kan begränsa möjligheten att skicka in en recension när vi upptäcker ovanligt recensionsbeteende, eller för att upprätthålla bästa möjliga shoppingupplevelse.

Mer information om verifierade köp på Amazon hittar du i Recensioner om verifierat köp på Amazon.

Anmäla missbruk

För vissa typer av innehåll, bland annat kundrecensioner, kundsvar och diskussionsforum, kan du anmäla eventuella överträdelser av våra riktlinjer genom att klicka på länken "Anmäl missbruk" nära innehållet. Ange sedan anledningen till att du anser att det strider mot dessa riktlinjer. Om länken "Anmäl missbruk" inte finns kan du skicka ett e-postmeddelande till community-help@amazon.se. I meddelandet ska du ange var du har sett innehållet och anledningen till att du tror att det strider mot våra riktlinjer. Om du får ett erbjudande om ersättning av något slag (inklusive kostnadsfria eller rabatterade produkter eller återbetalningar) i utbyte mot att skapa, ändra eller publicera innehåll som strider mot dessa riktlinjer ska du vidarebefordra erbjudandet, inklusive kontaktinformation och Amazons produktpost, till community-help@amazon.se.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.