Intressebaserade annonser

Senast ändrad den 23 maj 2018.

Intressebaserade annonser kallas ibland personanpassade eller riktade annonser. Vi visar intressebaserade annonser för att visa funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Vilka typer av uppgifter använder vi för att visa intressebaserade annonser?

För att kunna leverera intressebaserade annonser till dig använder vi uppgifter, såsom din interaktion med Amazons webbplatser, innehåll eller tjänster. Vi använder inte personidentifierande uppgifter som namn eller e-postadress för att leverera intressebaserade annonser. När vi levererar intressebaserade annonser sparar vi insamlade uppgifter endast så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla våra reklamtjänster, i enlighet med vårt Integritetsmeddelande och tillämpliga lagar.

Så som är vanligt inom reklambranschen använder vi cookies, spårningspixlar och annan teknik (sammantaget "cookies"), vilket ger oss möjligheten att förstå hur effektiva de intressebaserade annonserna vi visar dig är genom att mäta vilka annonser som har klickats på eller visats, samt för att tillhandahålla mer användbara och relevanta annonser till dig. Till exempel, om vi vet vilka annonser som visas i din webbläsare kan vi vara noga med att inte visa samma annonser upprepade gånger.

Läs vårt Integritetsmeddelande för att få mer information om de typer av uppgifter vi samlar in.

Hur samarbetar vi med tredje parter för att visa intressebaserade annonser?

Vi samarbetar med tredje parter, såsom annonsörer, utgivare, sociala medienätverk, sökmotorer, annonsleverantörer och reklambyråer som arbetar å deras vägnar, för att förbättra relevansen i annonser som vi levererar. När vi tillhandahåller intressebaserade annonser till dig förknippar vi inte din interaktion på icke-närstående webbplatser med personidentifierande uppgifter och vi tillhandahåller inga personidentifierande uppgifter till annonsörer eller till externa webbplatser som visar våra intressebaserade annonser. Annonsörer och andra tredje parter kan anta att användare som interagerar med eller klickar på intressebaserade annonser eller innehåll är en del av den grupp som annonsen eller innehållet riktas mot (t.ex. användare inom ett visst geografiskt område eller användare som har köpt eller sökt efter klassisk musik). Vissa tredje parter kan ge oss icke-personidentifierande uppgifter om dig (t.ex. demografiska uppgifter eller webbplatser där annonser har visats för dig) från offline- och onlinekällor som vi kan använda för att ge dig mer relevant och användbar reklam.

Externa annonsörer eller reklambyråer som arbetar å deras vägnar använder ibland cookies i processen att leverera innehåll, inklusive annonser, direkt till din webbläsare eller enhet och de kan automatiskt få en IP-adress när detta inträffar. De kan också använda cookies för att mäta effektiviteten i deras annonser, visa dig mer relevant reklaminnehåll och utföra tjänster å Amazons vägnar. Läs vårt Cookiemeddelande för att få information om hur du kontrollerar och raderar cookies (inklusive cookies från tredje part). Ta reda på mer om tredje parter som kan placera cookies när du använder Amazon-tjänster.

Reklaminställningar

Amazon erbjuder dig olika alternativ för att ta emot intressebaserade annonser från oss. Du kan välja att inte ta emot intressebaserade annonser från Amazon. Du kommer fortfarande att se annonser, men de kommer inte att vara baserade på dina intressen. Gå till sidan med reklaminställningar för att lära dig hur du konfigurerar dina inställningar.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.