Integritetsmeddelande

Senast uppdaterad: 4 december 2020

Integritetsmeddelande

Klicka här om du vill se en tidigare version.

Vi är medvetna om att du är angelägen om att dina personuppgifter används och delas korrekt och vi uppskattar att du litar på att vi gör det omsorgsfullt och på ett lämpligt sätt. Detta Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via Amazons webbplatser, enheter, produkter, tjänster, onlinebutiker och fysiska butiker samt appar som hänvisar till detta Integritetsmeddelande (sammantaget "Amazon-tjänster").

1. Personuppgiftsansvariga

Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL och Amazon Media EU SARL, alla fyra med säte på 38 avenue John F. Kennedy L-1855, Luxemburg, och Amazon Digital UK Limited, 1 Principal Place, Worship Street, London, EC2A 2FA, Storbritannien (sammantaget ”Amazon Europe”) är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som samlas in och behandlas via Amazon-tjänster. Detaljerad information finns här.

2. Vilka personuppgifter om kunder samlar Amazon Europe in?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster.

Här är de typer av personuppgifter vi samlar in:

 1. Uppgifter du ger oss: vi tar emot och lagrar alla uppgifter som du tillhandahåller i samband med Amazon-tjänsterna. Klicka här för att se exempel på det vi samlar in. Du kan välja att inte tillhandahålla vissa uppgifter, men då kan hända att du inte kan dra fördel av flera av våra Amazon-tjänster.
 2. Automatiska uppgifter: vi samlar automatiskt in och lagrar vissa typer av uppgifter om din användning av Amazon-tjänsterna, inklusive din interaktion med innehåll och tjänster som är tillgängliga via Amazon-tjänster. Precis som många andra webbplatser använder vi ”cookies” och andra unika identifierare samt erhåller vissa typer av uppgifter när din webbläsare eller enhet ansluts till Amazon-tjänster och annat innehåll på andra webbplatser som tillhandahålls av Amazon Europe eller å dess vägnar. Klicka här för att se exempel på det vi samlar in.
 3. Uppgifter från andra källor: vi kan få uppgifter om dig från andra källor, som t.ex. uppdaterad leverans- och adressinformation från våra speditörer, som vi använder för att uppdatera våra register och leverera ditt nästa köp enklare. Klicka här för att se exempel på de uppgifter vi mottar.

3. För vilka ändamål behandlar Amazon Europe dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att driva, tillhandahålla och förbättra de Amazon-tjänster vi erbjuder våra kunder. Dessa ändamål omfattar:

 • Köpa och leverera produkter och tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att ta emot och hantera beställningar, leverera produkter och tjänster, behandla betalningar och kommunicera med dig om beställningar, produkter, tjänster och kampanjerbjudanden.
 • Tillhandahålla, felsöka och förbättra Amazon-tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla funktioner, analysera prestanda, åtgärda fel och förbättra Amazon-tjänsternas användbarhet och effektivitet.
 • Rekommendationer och anpassning. Vi använder dina personuppgifter för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, identifiera dina önskemål och anpassa din upplevelse av Amazon-tjänsterna.
 • Erbjuda röst-, bild- och kameratjänster. När du använder våra röst-, bild- och kameratjänster behandlar vi din röstinmatning, bilder, videor och andra personuppgifter för att svara på dina förfrågningar, tillhandahålla den begärda tjänsten till dig och förbättra våra Amazon-tjänster. Klicka här för mer information om Alexas rösttjänster.
 • Annonsering. Vi använder viss information, såsom din användning av Amazons webbplatser, innehåll eller tjänster, för att visa intressebaserade annonser för funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi använder inte personidentifierande information för att visa intressebaserade annonser. Mer information finns i vårt Meddelande om intressebaserade annonser.
 • Förebygga bedrägerier och kreditrisker. Vi behandlar personuppgifter för att förebygga och upptäcka bedrägerier och missbruk i syfte att värna om våra kunders, Amazon Europes och andras säkerhet. Vi kan också använda poängsättningsmetoder för att bedöma och hantera kreditrisker.
 • Efterleva rättsliga förpliktelser. I vissa fall samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att följa gällande lagar. Vi samlar exempelvis in uppgifter om verksamhetsplats och bankkontouppgifter från säljare för identitetskontroller och andra ändamål.
 • Kommunicera med dig. Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig via olika kanaler (t.ex. telefon, e-post, chatt) i samband med Amazon-tjänsterna.
 • Ändamål som vi söker ditt samtycke för. Vi kan också be om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål som vi informerar dig om. När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du när som helst ta tillbaka samtycket, varvid vi kommer att stoppa behandlingen av dina uppgifter för det ändamålet.

4. Vad gäller för cookies och andra identifierare?

Vi använder cookies och liknande verktyg för att förbättra din shoppingupplevelse, tillhandahålla våra tjänster, förstå hur kunder använder våra tjänster så att vi kan göra förbättringar och visa annonser. Godkända tredje parter använder också dessa verktyg i samband med vår visning av annonser. Vårt Cookiemeddelande innehåller mer information om cookies och hur vi använder dem. Du kan hantera dina cookiepreferenser här.

5. Delar Amazon Europe dina personuppgifter?

Information om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi befattar oss inte med att sälja våra kunders personuppgifter till andra. Amazon Europe delar kunders personuppgifter endast så som beskrivs nedan och med Amazon.com, Inc. och de dotterbolag som Amazon.com, Inc. har kontroll över, som antingen är föremål för detta Integritetsmeddelande eller följer rutiner som är minst lika skyddande som de som beskrivs i detta Integritetsmeddelande.

 • Transaktioner som omfattar tredje parter: Vi tillhandahåller dig tjänster, produkter, appar eller färdigheter som tillhandahålls av tredje parter för användning på eller via Amazon-tjänster. Du kan exempelvis beställa produkter från tredjepartssäljare via våra butiker, hämta externa appleverantörers appar från vår Appstore och aktivera tredje parters färdigheter via våra Alexa-tjänster. Vi erbjuder dessutom tjänster eller säljer produktsortiment tillsammans med externa företag, t.ex. samvarumärkta kreditkort. Du märker när en tredje part är involverad i dina transaktioner, och vi delar en kunds personuppgifter som är relaterade till dessa transaktioner med den tredje parten.
 • Externa tjänsteleverantörer: Vi anlitar andra företag och personer för att utföra funktioner å våra vägnar. Till exempel omfattas att fullgöra beställningar av produkter eller tjänster, leverera paket, skicka post och e-post, ta bort upprepade uppgifter från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsassistans, tillhandahålla sökresultat och länkar (inklusive betalda annonser och länkar), behandla betalningar, överföra innehåll, bedöma och hantera kreditrisk och tillhandahålla kundtjänst. Dessa externa tjänsteleverantörer har åtkomst till de personuppgifter som behövs för att utföra deras uppgifter, men de får inte använda dem för andra ändamål. De måste dessutom behandla personuppgifterna i enlighet med detta Integritetsmeddelande och i enlighet med gällande dataskyddslagar.
 • Företagsöverlåtelser: I takt med att vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att sälja eller köpa andra verksamheter eller tjänster. I sådana transaktioner är kunduppgifter i allmänhet en av de överlåtna företagstillgångarna, men de förblir föremål för de löften som ges i varje befintligt Integritetsmeddelande (såvida inte kunden samtycker till något annat). Om det mot förmodan skulle inträffa att Amazon.com, Inc., eller väsentligen samtliga av dess tillgångar, förvärvas kommer kunduppgifter naturligtvis att vara en del av de överlåtna tillgångarna.
 • Skydd för Amazon Europe och andra: Vi lämnar ut kontouppgifter och andra personuppgifter när vi anser att utlämnandet är lämpligt för att följa lag, verkställa eller tillämpa våra Användarvillkor och andra avtal eller för att skydda Amazon Europes, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta omfattar utbyte av uppgifter med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker.
 • Utöver i de fall som framställs ovan kommer du att få ett meddelande när personuppgifter om dig kan komma att delas med tredje parter, varvid du får möjlighet att välja att inte dela uppgifterna.

Överföringar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Varje gång vi överför personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att säkerställa att uppgifterna överförs i enlighet med detta Integritetsmeddelande och så som är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar. Vi förlitar oss på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå eller så använder vi oss av avtal med standardskydd som publiceras av Europeiska kommissionen (du kan be Kundtjänst om en kopia av dessa).

6. Hur säkra är uppgifter om mig?

Vi utformar våra system med din säkerhet och integritet i åtanke.

 • Vi arbetar för att skydda dina personuppgifters säkerhet under överföringar med hjälp av programvara med krypteringsprotokoll.
 • Vi följer PCI DSS-reglerna (Payment Card Industry Data Security Standard) vid hantering av kreditkortsuppgifter.
 • Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och utlämnande av personliga kunduppgifter. Våra säkerhetsprocedurer innebär att vi ibland ber dig att verifiera din identitet innan vi lämnar ut personuppgifter till dig.
 • Våra enheter erbjuder säkerhetsfunktioner för att skydda dem mot obehörig åtkomst och förlust av data. Du kan kontrollera dessa funktioner och konfigurera dem baserat på dina behov. Klicka här för att få mer information om hur du hanterar säkerhetsinställningarna på din enhet.
 • Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och dina datorer, enheter och appar. Vi rekommenderar att du använder ett unikt lösenord för ditt Amazon-konto som inte används för andra onlinekonton. Kom ihåg att logga ut när du har slutat använda en delad dator. Klicka här för att få mer information om hur man loggar ut.

7. Vad gäller för annonsering?

 • Annonsering av tredjepart och länkar till andra webbplatser: Amazon-tjänster kan omfatta reklam från tredje parter och länkar till andra webbplatser och appar. Externa reklampartners kan samla in uppgifter om dig under din interaktion med deras innehåll, reklam och tjänster. Vårt Meddelande om intressebaserade annonser innehåller mer information om annonsering från tredje part, inklusive intressebaserade annonser, på Amazon Europe. Gå till sidan med Reklampreferenser för att justera dina inställningar.
 • Användning av tredje parts reklamtjänster: Vi förser reklamföretag med information som gör att de kan ge dig mer användbara och relevanta Amazon-annonser och för att mäta deras effektivitet. Vi delar aldrig ditt namn eller annan information som direkt identifierar dig när vi gör detta. Istället använder vi en annonseringsidentifierare som en cookie eller annan enhetsidentifierare. Om du t.ex. redan har laddat ner en av våra appar, kommer vi att dela din annonseringsidentifierare och data om den händelsen så att du inte får en annons om att ladda ner appen igen. Vissa reklamföretag använder också denna information för att visa relevanta annonser från andra annonsörer. Du kan lära dig mer om hur du väljer bort intressebaserad reklam genom att gå till sidan Reklampreferenser.

8. Vilka uppgifter kan jag få åtkomst till?

Du kan få åtkomst till dina uppgifter, inklusive namn, adress, betalningsalternativ, profiluppgifter, Prime-medlemskap, hushållsinställningar och köphistorik, under avsnittet "Ditt konto" på webbplatsen. Klicka här för att se en lista med exempel på det du har åtkomst till.

9. Vilka alternativ har jag?

Kontakta vår Kundtjänst om du har frågor om eller invändningar mot hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter Många av våra Amazon-tjänster omfattar dessutom inställningar som ger dig alternativ för hur din information används.

 • Så som nämnts ovan kan du välja att inte tillhandahålla vissa uppgifter, men då kan det hända att du inte kan utnyttja flera av Amazon-tjänsterna.
 • Du kan lägga till eller uppdatera vissa uppgifter på sidor såsom de som anges i avsnittet om Uppgifter som du har åtkomst till. När du uppdaterar uppgifter sparar vi vanligtvis en kopia av den tidigare versionen för våra arkiv.
 • Om du inte vill få e-post eller andra meddelanden från oss kan du justera dina Inställningar för kundkommunikation. Om du inte vill få notiser från oss i appen kan du justera dina notisinställningar i appen eller på din enhet.
 • Om du inte vill se intressebaserade annonser kan du justera dina Reklampreferenser.
 • Hjälpfunktionen i de flesta webbläsare och enheter förklarar hur du kan förhindra att din webbläsare eller enhet accepterar nya cookies, hur du ställer in webbläsaren till att underrätta dig när den tar emot en ny cookie eller hur du kan avaktivera cookies helt och hållet. Eftersom cookies ger dig möjlighet att dra fördel av vissa väsentliga Amazon-tjänster rekommenderar vi att du lämnar dem aktiverade. Om du exempelvis blockerar eller på annat sätt avvisar våra cookies kan du inte lägga till artiklar i din Kundvagn, gå vidare till Kassan eller använda Amazon-tjänster som kräver att du Loggar in. Vårt Cookiemeddelande innehåller mer information om cookies.
 • Du kan samtycka till eller återkalla ett samtycke avseende annonseringscookies från tredjepart här.
 • Om du vill surfa på våra webbplatser utan att sammanlänka din aktivitet till ditt konto kan du göra det genom att logga ut från ditt konto och avaktivera cookies i din webbläsare.
 • Du kan hantera de rekommendationer du får i vår butik här, ta bort rekommendationer som du inte vill se här (välj ett rekommendationsfilter för produkter som du inte tidigare har köpt och välj sedan Visa alla och Hantera och klicka sedan på knappen Ta bort objekt) och redigera din webbhistorik här.
 • När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du när som helst ta tillbaka samtycket, varvid vi kommer att stoppa all vidare behandling av dina uppgifter för det ändamålet.
 • Du kommer också att kunna välja bort (opt-out) vissa andra typer av uppgiftsbehandling genom att uppdatera dina inställningar på den tillämpliga Amazon-webbplatsen (t.ex. i avsnittet om att "Hantera ditt innehåll och enheter"), enheten eller appen. Klicka här för att se mer information. De flesta enhetsmodeller som inte tillverkas av Amazon ger också användarna möjlighet att ändra enhetsbehörigheter (t.ex. avaktivera/använda platstjänster, kontakter). För de flesta enheterna finns dessa alternativ i enhetens inställningsmeny. Om du har frågor om hur du ändrar enhetsbehörigheter i enheter som tillverkas av tredje parter rekommenderar vi att du kontaktar din mobiloperatör eller din enhets tillverkare, eftersom olika enheter kan ha olika behörighetsinställningar.
 • Om du är en säljare kan du lägga till eller uppdatera viss information i Seller Central, uppdatera din kontoinformation via Seller Account Information och justera dina inställningar för e-postmeddelanden eller annan kommunikation som du får från oss genom att uppdatera dina Notisinställningar.
 • Om du är en författare kan du lägga till eller uppdatera den information du har lämnat i Author Portal och Author Central genom att gå till ditt konto i Author Portal respektive Author Central.
Dessutom har du, i enlighet med vad som anges i tillämplig lag, rätt att begära åtkomst till, rätta och radera dina personuppgifter samt att begära dataportabilitet. Du kan också göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du vill göra detta kan du kontakta Amazons kundtjänst eller klicka här om du vill skicka in en förfrågan om att begära ut uppgifter.

10. Får barn använda Amazon-tjänster?

Amazon Europe säljer inte produkter att köpas av barn. Vi säljer barnprodukter som kan köpas av vuxna. Om du är under 18 år får du endast använda Amazon-tjänster tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

11. Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter för att möjliggöra din fortsatta användning av Amazon-tjänsterna, så länge det krävs för att uppfylla de relevanta ändamål som beskrivs i detta Integritetsmeddelande, så som det kan krävas enligt lag för skatte- och bokföringsändamål eller som på annat sätt kommuniceras till dig. Vi behåller exempelvis din transaktionshistorik så att du kan granska tidigare köp (och upprepa beställningar om så önskas) och vilka adresser du har skickat beställningar till samt för att förbättra relevansen av de produkter och innehåll som vi rekommenderar.

12. Privacy Shield för EU-USA och Schweiz-USA

Vi förlitar oss inte på Privacy Shield men fortsätter att följa nedanstående åtaganden som vi förband oss till när vi certifierades för Privacy Shield.

Amazon.com, Inc. och vissa av dess kontrollerade närstående företag i USA (sammantaget " Amazon-koncernbolagen " eller " Vi ") deltar i Privacy Shield-ramverken för EU-USA och Schweiz-USA avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz. Vi har givit Department of Commerce intygande om att vi följer Privacy Shield-principerna. Du kan lära dig mer om Privacy Shield-principerna här [extern länk].

Om du har frågor eller klagomål avseende vår hantering av dina personuppgifter inom ramen för Privacy Shield eller avseende våra integritetsrutiner i allmänhet, kan du kontakta oss på: privacyshield@amazon.com. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har behandlat på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta vår USA-baserade tredjeparts leverantör för tvistlösningar (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Om varken Amazon eller vår leverantör löser ditt klagomål kan du gå vidare med bindande skiljeförfarande via Privacy Shield-panelen här [extern länk].

Så som förklaras här lämnar vi ibland ut personuppgifter till tredje parter för att de ska utföra tjänster å våra vägnar. Om vi överför personuppgifter till en tredje part som tas emot inom ramen för Privacy Shield måste den tredje partens åtkomst, användning och utlämnande av personuppgifterna också ske under efterlevnad av våra Privacy Shield-förpliktelser, varvid vi kommer att förbli ansvariga enligt Privacy Shield för den tredje partens eventuella underlåtenhet att göra det om vi inte kan bevisa att vi inte är ansvariga för den händelse som gav upphov till skadan.

Du kan se vår Privacy Shield-registrering här [extern länk]. Amazon-koncernbolagen är föremål för FTC:s (Federal Trade Commission) undersöknings- och verkställighetsbefogenheter. Det kan bli nödvändigt för oss att lämna ut personuppgifter som vi hanterar inom ramen för Privacy Shield som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

13. EU:s Allmänna Dataskyddsförordning - rättslig grund

EU:s GDPR kräver en rättslig grund för vår användning av personuppgifter. Vår grund varierar beroende på det specifika syfte för vilket vi använder personuppgifter. Vi använder grunden:

 • Utförande av ett avtal när vi tillhandahåller produkter eller tjänster till dig eller kommunicerar med dig om dem. Detta inkluderar när vi använder din personliga information för att ta emot och hantera beställningar, leverera produkter och tjänster och behandla betalningar.
 • Våra legitima affärsintressen och våra kunders intressen när vi förbättrar Amazon-tjänsterna (inklusive när vi använder din röst-, video- eller kamerainmatning för att förbättra tjänsterna), när vi upptäcker och förhindrar bedrägerier och missbruk för att skydda våra kunders säkerhet, oss själva eller andra, och när vi ger dig intressebaserad reklam.
 • Ditt samtycke när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett specifikt syfte som vi kommunicerar till dig. När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst och vi kommer att sluta behandla dina uppgifter för det ändamålet.
 • Efterlevnad av en rättslig skyldighet när vi använder dina personuppgifter för att följa lagar. Till exempel när vi samlar in information om säljarens etableringsort och bankkontoinformation för identitetsverifiering.
 • Dessa och andra rättsliga grunder beroende på i vilket syfte vi använder personuppgifter.

14. Kontakter, meddelanden och ändringar

Om du har frågor om integritet hos Amazon Europe eller vill kontakta någon av våra personuppgiftsansvariga kan du kontakta oss med en utförlig beskrivning av ärendet så kommer vi att försöka lösa frågan åt dig. Dessutom kan du kontakta dataskyddsombudet för ovannämnda personuppgiftsansvariga på eu-privacy@amazon.se. Du kan lämna in ett klagomål till vår huvudsakliga tillsynsmyndighet, Commission Nationale pour la Protection des Données in Luxemburg [extern länk], eller till en lokal tillsynsmyndighet.

Vår verksamhet förändras ständigt och vårt Integritetsmeddelande kommer också att ändras. Du bör kontrollera vår webbplats ofta för att se de senaste ändringarna. Om inget annat anges gäller vårt aktuella Integritetsmeddelande för alla uppgifter vi har om dig och ditt konto. Vi står fast vid de löften vi ger och kommer aldrig att göra väsentliga ändringar i våra policyer och rutiner som minskar det skydd de erbjuder för de kunduppgifter som har samlats in tidigare, utan att inhämta samtycke från berörda kunder.

16. Exempel på insamlade uppgifter

Uppgifter du ger oss när du använder Amazon-tjänster.

Du tillhandahåller oss uppgifter när du:
 • söker efter produkter eller tjänster i våra butiker,
 • lägger till eller tar bort en produkt från din kundvagn, gör en beställning via, eller använder Amazon-tjänster,
 • hämtar, strömmar, visar eller använder innehåll på en enhet, eller via en tjänst eller app på en enhet,
 • tillhandahåller uppgifter via Ditt konto (och du kan ha fler än ett om du har använt flera e-postadresser eller mobilnummer när du handlat hos oss) eller Din profil,
 • talar med eller på annat sätt interagerar med vår tjänst Alexa Voice,
 • laddar upp dina kontakter,
 • konfigurerar dina inställningar i, ger behörighet till dataåtkomst för eller interagerar med en Amazon-enhet eller -tjänst,
 • tillhandahåller uppgifter på ditt säljarkonto, KDP-konto Kindle Direct Publishing, Utvecklarkonto eller något annat konto som vi gör tillgängligt och som ger dig möjlighet att utveckla eller erbjuda programvara, varor eller tjänster för Amazon-kunder,
 • erbjuder dina produkter eller tjänster på eller via Amazon-tjänster,
 • kommunicerar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt,
 • fyller i ett frågeformulär, ett supportärende eller ett anmälningsformulär till en pristävling,
 • laddar upp eller strömmar bilder, videor eller andra filer till Prime Photos, Amazon Drive eller andra Amazon-tjänster,
 • sammanställer Spellistor, Bevakningslistor, Önskelistor, eller gåvoregister,
 • deltar i communityfunktioner, tillhandahåller och betygsätter Kundomdömen,
 • anger en Påminnelse om ett särskilt tillfälle, eller
 • aktiverar Meddelanden om produkttillgänglighet, t.ex. Meddelande om att en produkt finns tillgänglig att beställa.

Till följd av dessa åtgärder kan du förse oss med uppgifter som: ditt namn, adress och telefonnummer, betalningsuppgifter, din ålder, din platsinformation, din IP-adress, personer , adresser och telefonnummer som finns bland dina adresser, e-postadresser till dina vänner och andra personer, innehåll i omdömen och e-postmeddelanden till oss, personlig beskrivning och fotografi i Din profil, röstinspelningar när du talar med Alexa, bilder och video som samlats in eller lagras i samband med Amazon-tjänster, uppgifter och dokument avseende identitet och anseende, företagsrelaterade och ekonomiska uppgifter, kredithistorik, momsregistreringsnummer samt enheters loggfiler och konfigurationer, inklusive Wi-Fi-inloggningsreferenser om du väljer att automatiskt synkronisera dem med dina andra Amazon-enheter.

Automatiska uppgifter

Exempel på de uppgifter vi samlar in och analyserar omfattar:

 • den IP-adress som används för att ansluta din dator till internet,
 • inloggning, e-postadress och lösenord,
 • den plats där din enhet eller dator befinner sig,
 • information om innehållsinteraktion, t.ex. hämtning av innehåll, strömning och uppspelningsdetaljer, inklusive varaktighet och antal samtidiga strömmar och hämtningar samt nätverksinformation för strömnings- och hämtningskvalitet, inklusive information om din internetleverantör,
 • enhetsspecifika mätvärden såsom när en enhet används, appanvändning, anslutningsdata och eventuella fel eller händelsefel,
 • mätvärden för Amazon-tjänster (t.ex. förekomster av tekniska fel, din interaktion med tjänstens funktioner och innehåll, dina inställningar och säkerhetskopieringsinformation, platsen där din enhet kör en app, information om uppladdade bilder och filer (t.ex. filnamn, datum, tider och plats för dina bilder),
 • version och inställningar för tidszon,
 • historik för inköp och innehållsanvändning som vi ibland aggregerar med liknande uppgifter från andra kunder för att skapa funktioner som Best Sellers,
 • den fullständiga URL-klickströmmen till, via och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter och/eller innehåll som du visat eller sökt efter, svarstider för sidor, hämtningsfel, hur länge du besökt en viss sida, information om interaktion med sidor (t.ex. rullning, klick och mushovring),
 • telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer, och
 • bilder eller videor när du handlar i våra butiker med Amazon-tjänster.

Vi kan även använda enhetsidentifierare, cookies och annan teknik på enheter, appar och våra webbplatser för att samla in surfnings- och användningsuppgifter samt annan teknisk information i syfte att förhindra bedrägerier.

Uppgifter från andra källor

Exempel på uppgifter som vi erhåller från andra källor omfattar:

 • uppdaterade leverans- och adressuppgifter från våra speditörer eller andra tredje parter, som vi använder för att korrigera våra register och leverera nästa köp eller kommunikation på enklare sätt,
 • kontoinformation, köp- eller inlösenuppgifter och information om sidvisningar från vissa företag med vilka vi tillhandahåller samvarumärkta erbjudanden eller för vilka vi tillhandahåller tekniska tjänster, leverans-, eller reklamtjänster eller andra tjänster,
 • uppgifter om din interaktion med produkter och tjänster som erbjuds av våra dotterbolag,
 • sökresultat och länkar, inklusive betalda annonser (såsom Sponsrade Länkar),
 • uppgifter om internetanslutna enheter och tjänster som du har anslutit till Alexa, samt
 • uppgifter om kredithistorik från kreditbyråer, som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägerier och för att erbjuda vissa kunder vissa kredittjänster eller finansiella tjänster.

Uppgifter som du kan få åtkomst till

Exempel på uppgifter som du kan få åtkomst till via Amazon-tjänster omfattar:

 • status för senaste beställningar (inklusive abonnemang),
 • din fullständiga beställningshistorik,
 • personidentifierande uppgifter (inklusive namn, e-post, lösenord, kommunikationsinställningar, personliga reklaminställningar, adressbok och 1-Click-inställningar),
 • betalningsinställningar (inklusive betalkortsuppgifter och saldon på presentkort och värdecheckar),
 • inställningar för e-postnotiser (inklusive Meddelanden om produkttillgänglighet, Leveranser, Påminnelser om särskilda tillfällen och nyhetsbrev),
 • rekommendationer samt de produkter du nyligen visat som ligger till grund för rekommendationerna (inklusive funktionerna Rekommendationer för dig och Förbättra dina rekommendationer),
 • shoppinglistor och presentregister (inklusive Önskelistor och Baby- och Bröllopsregister),
 • ditt innehåll, dina enheter, dina tjänster och relaterade inställningar, och kommunikations- samt intressebaserade annons preferenser,
 • innehåll som du nyligen visat,
 • röstinspelningar förknippade med ditt konto,
 • Din profil (inklusive dina Produktomdömen, Rekommendationer, Påminnelser och personliga profil).
 • Om du är en säljare kan du få åtkomst till dina konton och andra uppgifter och justera dina kommunikationsinställningar genom att uppdatera ditt konto i Seller Central,
 • Om du är en författare kan du få åtkomst till dina konton och andra uppgifter och uppdatera ditt konto på webbplatsen KDP- eller Author Central, så som tillämpligt.
 • Om du är en utvecklare som deltar i vårt Developer Services-program kan du få åtkomst till dina konton och andra uppgifter och justera dina kommunikationsinställningar genom att uppdatera ditt konto i Developer Services-portalen.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.