Returnera artiklar som innehåller farliga material

Alla produkter som innehåller ämnen som är brandfarliga, trycksatta, frätande, skadliga för miljön, irriterande eller skadliga klassificeras som "Hazmat" eller farligt gods i EU.

Om de transporteras kommersiellt kan artiklar som innehåller farliga ämnen utgöra en högre risk än andra föremål. Även om kvantiteter som säljs av Amazon.se är begränsade och därför medför en relativt låg risk under transport, måste våra transportörer och våra distributionscenter följa specifika riktlinjer under transport och hantering. Om du vill returnera sådana artiklar måste du följa riktlinjerna nedan.

Använd endast våra Returcenter för att returnera dessa artiklar.

Förpackning

Om det är möjligt, använd den ursprungliga Amazon-förpackningen när du skickar produkten tillbaka till oss. Denna förpackning har det etikett-och-förpackningsformat som du måste tillämpa. Om din Amazon-förpackning är skadad, använd ny förpackning. För artiklar som innehåller batterier, inklusive litiumbatterier, se till att paketet är starkt och hårt. Säkra utrustningen mot rörelse i ytterförpackningen och mot oavsiktlig utlösning. Stäng behållare med vätskor, aerosoler eller andra ämnen som kan spillas tätt så att de inte läcker ut. Placera behållarna upprätt i lådan och se till att de inte är lösa. Lägg fyllnadsmaterial, till exempel fyllnadsmaterial som tillhandahålls av Amazon eller någon tidning, runt produkten för att fylla eventuella tomma utrymmen i lådan.

Om du returnerar flera Hazmat-artiklar får du bara returnera en artikel per paket för att säkerställa efterlevnad.

Gå till Dina beställningar för att returnera din artikel and skriv ut en returetikett för varje artikel.

Märkning

Om du returnerar artikeln i originalförpackningen behöver du inte använda en ny etikett.

Kontrollera om etiketten är läsbar, den ska se ut som en av dessa:

Om inte, skriv ut etiketten eller ett annat märke som har tillhandahållits i vårt Returcenter, och fäst den på ditt paket.

Transportör

I vårt Returcenterfår du antingen en förbetald returetikett som du kan använda med en viss transportör eller en returetikett som du kan använda med en valfri transportör, beroende på var du befinner dig. Använd inte en annan returmetod för dessa artiklar utöver den som rekommenderas av vårt Returcenter.

Skadad Hazmat

Om du får en skadad Hazmat-produkt ska du inte använda den, och följ anvisningarna på produkten.

Skadade Hazmatartiklar, inklusive skadade litiumbatterier, kan inte returneras och ska kasseras i ett återvinningscenter. Om artikeln du vill returnera innehåller skadade litiumbatterier, ta bort dem från artikeln innan du returnerar den. Du kan sedan returnera artikeln utan batteriet. Om du inte kan ta loss det skadade batteriet eller om själva produkten är ett skadat litiumbatteri ska du kassera det i närmaste återvinningscenter. Kontakta kundtjänst för mer information och för att informera dem om bortskaffandet. Amazon.se förbehåller sig rätten att begära bevis på sådant bortskaffande när som helst, så se till att du får lämpliga bevis från återvinningscentret du använder.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.