Starta om din Kindle-läsplatta

Starta om din Kindle för att lösa återkommande problem som en fryst skärm eller långsamma prestanda.

  1. Tryck och håll ned strömbrytaren tills en dialogruta för strömhantering visas eller skärmen blir tom.
  2. Fortsätt att hålla strömbrytaren intryckt i 40 sekunder och släpp sedan.
Efter några sekunder tänds indikatorlampan för laddning igen och enheten startas om.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.