Integritetsmeddelande för Amazon.se

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Vi är medvetna om att du är angelägen om att dina personuppgifter används och delas korrekt och vi uppskattar att du litar på att vi gör det omsorgsfullt och på ett lämpligt sätt. Detta Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via Amazons webbplatser, enheter, produkter, tjänster, onlinebutiker och fysiska butiker samt appar som hänvisar till detta Integritetsmeddelande (sammantaget "Amazon-tjänster").

Personuppgiftsansvarig

Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL och Amazon Media EU SARL, alla fyra med säte på 38 avenue John F. Kennedy L-1855, Luxemburg, och Amazon Digital Germany Gmbh, Domagkstrasse 28, 80807 München (sammantaget "Amazon Europe") är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in och behandlas via Amazon-tjänster. Detaljerad information finns här.

Privacy Shield för EU-USA och Schweiz-USA

Amazon.com, Inc. deltar i Privacy Shield-ramverken för EU-USA och Schweiz-USA. Klicka här för att ta reda på mer.

Vilka personuppgifter om kunder samlar Amazon Europe in?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster.

Här är de typer av uppgifter vi samlar in:

 1. Uppgifter du ger oss: vi tar emot och lagrar alla uppgifter som du tillhandahåller i samband med Amazon-tjänsterna. Klicka här för att se exempel på det vi samlar in. Du kan välja att inte tillhandahålla vissa uppgifter, men då kan hända att du inte kan dra fördel av flera av våra Amazon-tjänster.
 2. Automatiska uppgifter: vi tar automatiskt emot och lagrar vissa typer av uppgifter när du använder Amazon-tjänsterna, t.ex. information om din användning, inklusive din interaktion med innehåll och tjänster som är tillgängliga via Amazon-tjänster. Precis som många andra webbplatser använder vi "cookies" och andra unika identifierare samt erhåller vissa typer av uppgifter när din webbläsare eller enhet ansluts till Amazon-tjänster och annat innehåll som publiceras på andra webbplatser av Amazon Europe eller å dess vägnar. Klicka här för att se exempel på det vi samlar in.
 3. Uppgifter från andra källor: vi kan få uppgifter om dig från andra källor. Klicka här för att se exempel på de uppgifter vi får.

För vilka ändamål behandlar Amazon Europe dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att driva, tillhandahålla och förbättra de Amazon-tjänster vi erbjuder våra kunder. Dessa ändamål omfattar:

 • Köpa och leverera produkter och tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att ta emot och hantera beställningar, leverera produkter och tjänster, behandla betalningar och kommunicera med dig om beställningar, produkter, tjänster och kampanjerbjudanden.
 • Tillhandahålla, felsöka och förbättra Amazon-tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla funktioner, analysera prestanda, åtgärda fel och förbättra Amazon-tjänsternas användbarhet och effektivitet.
 • Rekommendationer och anpassning. Vi använder dina personuppgifter för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, identifiera dina önskemål och anpassa din upplevelse av Amazon-tjänsterna.
 • Efterleva rättsliga förpliktelser. I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar exempelvis in uppgifter om verksamhetsplats och bankkontouppgifter från säljare för identitetskontroller och andra ändamål.
 • Kommunicera med dig. Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig via olika kanaler (t.ex. telefon, e-post, chatt) i samband med Amazon-tjänsterna.
 • Reklam. Vi använder dina personuppgifter för att visa intressebaserade annonser för funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Läs vårt Meddelande om intressebaserade annonser.
 • Förebygga bedrägerier och kreditrisker. Vi behandlar personuppgifter för att förebygga och upptäcka bedrägerier och missbruk i syfte att värna om våra kunders, Amazon Europes och andras säkerhet. Vi kan också använda poängsättningsmetoder för att bedöma och hantera kreditrisker.
 • Ändamål som vi söker ditt samtycke för. Vi kan också be om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål som vi informerar dig om. När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du när som helst ta tillbaka samtycket, varvid vi kommer att stoppa behandlingen av dina uppgifter för det ändamålet.

Vad gäller för cookies?

Vi använder cookies för att våra system ska kunna känna igen din webbläsare eller enhet och för att tillhandahålla dig Amazon-tjänster. Vårt Cookiemeddelande innehåller mer information om cookies och hur vi använder dem.

Delar Amazon Europe dina personuppgifter?

Uppgifter om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi befattar oss inte med att sälja våra kunders personuppgifter till andra. Amazon Europe delar kunders personuppgifter endast så som beskrivs nedan och med Amazon.com, Inc. och de dotterbolag som Amazon.com, Inc. har kontroll över, som antingen är föremål för detta Integritetsmeddelande eller följer rutiner som är minst lika skyddande som de som beskrivs i detta Integritetsmeddelande.

 • Transaktioner som omfattar tredje parter: Vi tillhandahåller dig tjänster, produkter, appar eller färdigheter som tillhandahålls av tredje parter för användning på eller via Amazon-tjänster. Du kan exempelvis beställa produkter från externa försäljare via våra detaljhandelswebbplatser, hämta externa appleverantörers appar från vår Appstore och aktivera tredje parters färdigheter via våra Alexa-tjänster. Vi erbjuder dessutom tjänster eller säljer produktsortiment tillsammans med externa företag, t.ex. samvarumärkta kreditkort. Du märker när en tredje part är involverad i dina transaktioner, och vi delar kundinformation som är relaterade till dessa transaktioner med den tredje parten.
 • Externa tjänsteleverantörer: Vi anlitar andra företag och personer för att utföra funktioner å våra vägnar. Till exempel omfattas att fullgöra beställningar av produkter eller tjänster, leverera paket, skicka post och e-post, ta bort upprepade uppgifter från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsassistans, tillhandahålla sökresultat och länkar (inklusive betalda annonser och länkar), behandla betalningar, överföra innehåll, poängsätta kreditrisk och tillhandahålla kundtjänst. Dessa externa tjänsteleverantörer har åtkomst till de personuppgifter som behövs för att utföra deras uppgifter, men de får inte använda dem för andra ändamål. De måste dessutom behandla personuppgifterna i enlighet med detta Integritetsmeddelande och i enlighet med gällande dataskyddslagar.
 • Företagsöverlåtelser: I takt med att vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att sälja eller köpa andra verksamheter eller tjänster. I sådana transaktioner är kunduppgifter i allmänhet en av de överlåtna företagstillgångarna, men de förblir föremål för de löften som ges i varje befintligt Integritetsmeddelande (såvida inte kunden samtycker till något annat). Om det mot förmodan skulle inträffa att Amazon.com, Inc., eller väsentligen samtliga av dess tillgångar, förvärvas kommer kunduppgifter naturligtvis att vara en del av de överlåtna tillgångarna.
 • Skydd för Amazon Europe och andra: Vi lämnar ut kontouppgifter och andra personuppgifter när vi anser att utlämnandet är lämpligt för att följa lag, verkställa eller tillämpa våra Användarvillkor och andra avtal eller för att skydda Amazon Europes, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta omfattar utbyte av uppgifter med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker.

Utöver i de fall som framställs ovan får du ett meddelande när personuppgifter om dig kan delas med tredje parter, varvid du får möjlighet att välja att inte dela uppgifterna.

Överföringar utanför det Europeiska Ekonomiska Sammarbetsområdet: Varje gång vi överför personuppgifter till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Sammarbetsområdet kommer vi att säkerställa att uppgifterna överförs i enlighet med detta Integritetsmeddelande och så som är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar.

Hur säkra är uppgifter om mig?

Vi utformar våra system och enheter med din säkerhet och integritet i åtanke.

 • Vi arbetar för att skydda dina uppgifters säkerhet under överföringar med hjälp av SSL-programvara (Secure Sockets Layer) som krypterar de uppgifter du matar in.
 • Vi följer PCI DSS-reglerna (Payment Card Industry Data Security Standard) vid hantering av kreditkortsuppgifter.
 • Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och utlämnande av personliga kunduppgifter. Våra säkerhetsprocedurer innebär att vi ibland begär bevis på din identitet innan vi lämnar ut personuppgifter till dig..
 • Våra enheter erbjuder säkerhetsfunktioner för att skydda dem mot obehörig åtkomst och förlust av data. Du kan kontrollera dessa funktioner och konfigurera dem baserat på dina behov. Klicka här för att få mer information om hur du hanterar säkerhetsinställningarna på din enhet.
 • Det är viktigt att du skyddar mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och dina datorer, enheter och appar. Kom ihåg att logga ut när du har slutat använda en delad dator. Klicka här för att få mer information om hur man loggar ut.

Vad gäller för externa annonsörer och länkar till andra webbplatser?

Amazon-tjänster kan omfatta reklam från tredje parter och länkar till andra webbplatser och appar. Externa reklampartners kan samla in uppgifter om dig under din interaktion med deras innehåll, reklam och tjänster. Vårt Meddelande om intressebaserade annonser innehåller mer information om tredje parters reklam, inklusive intressebaserade annonser, på Amazon Europe. Gå till sidan med Reklampreferenser för att justera dina inställningar.

Vilka uppgifter kan jag få åtkomst till?

Du kan få åtkomst till dina uppgifter, inklusive namn, adress, betalningsalternativ, profiluppgifter, Prime-medlemskap, hushållsinställningar och köphistorik, under avsnittet "Ditt konto" på webbplatsen. Klicka här för att se en lista med exempel på det du har åtkomst till.

Vilka alternativ har jag?

Kontakta vår Kundtjänst om du har frågor om eller invändningar mot hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter Många av våra Amazon-tjänster omfattar dessutom inställningar som ger dig alternativ för hur dina uppgifter används.

 • Så som nämnts ovan kan du välja att inte tillhandahålla vissa uppgifter, men då kan det hända att du inte kan utnyttja flera av Amazon-tjänsterna.
 • Du kan lägga till eller uppdatera vissa uppgifter på sidor som de som anges i avsnittet om Uppgifter som du har åtkomst till. När du uppdaterar uppgifter sparar vi vanligtvis en kopia av den tidigare versionen för våra arkiv.
 • Om du inte vill få e-post eller andra meddelanden från oss kan du justera dina Inställningar för kundkommunikation. Om du inte vill få notiser från oss i appen kan du justera dina notisinställningar i appen eller på din enhet.
 • Om du inte vill att vi ska använda personuppgifter för att visa intressebaserade annonser kan du justera dina Reklampreferenser.
 • Hjälpfunktionen i de flesta webbläsare och enheter förklarar hur du kan förhindra att din webbläsare eller enhet accepterar nya cookies, hur du ställer in webbläsaren till att underrätta dig när den tar emot en ny cookie eller hur du kan avaktivera cookies helt och hållet. Eftersom cookies ger dig möjlighet att dra fördel av vissa väsentliga Amazon-tjänster rekommenderar vi att du lämnar dem aktiverade. Om du exempelvis blockerar eller på annat sätt avvisar våra cookies kan du inte lägga till artiklar i din Kundvagn, gå vidare till Utcheckning eller använda Amazon-tjänster som kräver att du Loggar in. Vårt Cookiemeddelande innehåller mer information om cookies.
 • Om du vill surfa anonymt på våra webbplatser kan du göra det genom att logga ut från ditt konto och avaktivera cookies i din webbläsare.
 • När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du när som helst ta tillbaka samtycket, varvid vi kommer att stoppa all vidare behandling av dina uppgifter för det ändamålet.
 • Du kommer också att kunna välja bort (opt-out) vissa andra typer av uppgiftsbehandling genom att uppdatera dina inställningar på den tillämpliga Amazon-webbplatsen (t.ex. i avsnittet om att "Hantera ditt innehåll och enheter"), enheten eller appen. Klicka här för att se mer information. De flesta enhetsmodeller som inte tillverkas av Amazon ger också användarna möjlighet att ändra enhetsbehörigheter (t.ex. avaktivera/använda platstjänster, kontakter). För de flesta enheterna finns dessa alternativ i enhetens inställningsmeny. Om du har frågor om hur du ändrar enhetsbehörigheter i enheter som tillverkas av tredje parter rekommenderar vi att du kontaktar din mobiloperatör eller din enhets tillverkare, eftersom olika enheter kan ha olika behörighetsinställningar.
 • Säljare kan lägga till eller uppdatera vissa uppgifter i Seller Central, uppdatera sina kontouppgifter via Seller Account Information och justera sina inställningar för e-postmeddelanden eller annan kommunikation som de får från oss genom att uppdatera sina Notisinställningar.
 • Författare kan lägga till eller uppdatera de uppgifter de har lämnat i Author Portal och Author Central genom att gå till sina konton i Author Portal respektive Author Central.
Dessutom har du, med förbehåll för tillämplig lag, rätt att begära åtkomst till, rätta och radera dina personuppgifter samt att begära dataportabilitet. Du kan också i vissa fall göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta Amazons Kundtjänst om du vill göra något av detta.

Får barn använda Amazon-tjänster?

Amazon Europe säljer inte produkter att köpas av barn. Vi säljer barnprodukter som kan köpas av vuxna. Om du är under 18 år får du endast använda Amazon-tjänster tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter för att möjliggöra din fortsatta användning av Amazon-tjänsterna, så länge det krävs för att uppfylla de relevanta ändamål som beskrivs i detta Integritetsmeddelande, så som det kan krävas enligt lag för skatte- och bokföringsändamål eller så som på annat sätt kommuniceras med dig. Vi behåller exempelvis din transaktionshistorik så att du kan granska tidigare köp (och upprepa beställningar om så önskas) och vilka adresser du har skickat beställningar till samt för att förbättra relevansen av produkter och innehåll som vi rekommenderar.

Kontakter, meddelanden och ändringar

Om du har frågor om integritet hos Amazon Europe eller vill kontakta någon av våra personuppgiftsansvariga kan du kontakta oss med en utförlig beskrivning av ärendet så kommer vi att försöka lösa frågan åt dig. Dessutom kan du kontakta dataskyddsombudet för ovannämnda personuppgiftsansvariga på eu-privacy@amazon.se. Du kan lämna in ett klagomål till vår huvudsakliga tillsynsmyndighet, Commission Nationale pour la Protection des Données in Luxemburg [extern länk], eller till en lokal tillsynsmyndighet.

Vår verksamhet förändras ständigt och vårt Integritetsmeddelande kommer också att ändras. Du bör kontrollera vår webbplats ofta för att se de senaste ändringarna. Om inget annat anges gäller vårt aktuella Integritetsmeddelande för alla uppgifter vi har om dig och ditt konto. Vi står fast vid de löften vi ger och kommer aldrig att göra väsentliga ändringar i våra policyer och rutiner för att minska det skydd de erbjuder för de kunduppgifter som har samlats in tidigare utan medgivande från berörda kunder.

Relaterade rutiner och information

Exempel på insamlade uppgifter

Uppgifter du ger oss när du använder Amazon-tjänster.

Du tillhandahåller oss uppgifter när du:
 1. söker efter produkter eller tjänster,
 2. gör en beställning via Amazon-tjänster,
 3. hämtar, strömmar, visar eller använder innehåll i en enhet, eller via en tjänst eller app, hämtar eller använder en app i en enhet,
 4. tillhandahåller uppgifter via Ditt konto (och du kan ha fler än ett om du har använt flera e-postadresser eller mobilnummer när du handlat hos oss) eller Din Profil,
 5. talar med eller på annat sätt interagerar med vår tjänst Alexa Voice,
 6. laddar upp dina kontakter,
 7. konfigurerar dina inställningar i, ger behörighet till dataåtkomst för eller interagerar med din enhet eller en annan Amazon-tjänst,
 8. tillhandahåller uppgifter på ditt säljarkonto, KDP-konto Kindle Direct Publishing, Utvecklarkonto eller något annat konto som vi gör tillgängligt och som ger dig möjlighet att utveckla eller erbjuda programvara, varor eller tjänster för Amazon-kunder,
 9. erbjuder dina produkter eller tjänster på eller via Amazon-tjänster,
 10. kommunicerar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt,
 11. fyller i ett frågeformulär, ett supportärende eller ett anmälningsformulär till en pristävling,
 12. laddar upp bilder, videor eller andra filer till Prime Photos, Amazon Drive eller andra Amazon-tjänster,
 13. sammanställer Spellistor, Bevakningslistor, Önskelistor, eller gåvoregister,
 14. deltar i communityfunktioner, tillhandahåller och betygsätter Kundomdömen
 15. anger en Påminnelse om ett särskilt tillfälle, eller
 16. aktiverar Meddelanden om produkttillgänglighet, t.ex. Meddelande om att en produkt finns tillgänglig att beställa.

Till följd av dessa åtgärder kan du förse oss med uppgifter som: ditt namn, adress och telefonnummer, betalningsuppgifter, din ålder, din platsinformation, personer till vilka inköp har skickats eller personer som anges i 1-Click-inställningarna (inklusive adresser och telefonnummer), e-postadresser till dina vänner och andra personer, innehåll i omdömen och e-postmeddelanden till oss, personlig beskrivning och fotografi i Din Profil, röstinspelningar när du talar med Alexa, bilder och video som lagras i samband med Amazon-tjänster, uppgifter och dokument avseende identitet och anseende, företagsrelaterade och ekonomiska uppgifter, kredithistorik, momsregistreringsnummer samt enheters loggfiler och konfigurationer, inklusive Wi-Fi-inloggningsreferenser om du väljer att automatiskt synkronisera dem med dina andra Amazon-enheter.

Automatiska uppgifter

Exempel på de uppgifter vi samlar in och analyserar omfattar:

 • den IP-adress som används för att ansluta din dator eller en annan enhet till internet,
 • inloggning, e-postadress och lösenord,
 • information om datorn, enheten och anslutningen, såsom enhet. app- eller webbläsartyp- och version, typer av webbläsarplugins och -versioner, operativsystem eller tidszonsinställningar,
 • den plats där din enhet eller dator befinner sig,
 • information om innehållsinteraktion, t.ex. hämtning av innehåll, strömning och uppspelningsdetaljer, inklusive varaktighet och antal samtidiga strömmar och hämtningar samt nätverksinformation för strömnings- och hämtningskvalitet, inklusive information om din internetleverantör,
 • enhetsspecifika mätvärden såsom när en enhet används, appanvändning, anslutningsdata och eventuella fel eller händelsefel,
 • mätvärden för Amazon-tjänster (t.ex. förekomster av tekniska fel, din interaktion med tjänstens funktioner och innehåll, dina inställningar och säkerhetskopieringsinformation, platsen där din enhet kör en app, information om uppladdade bilder och filer (t.ex. filnamn, datum, tider och plats för dina bilder),
 • historik för inköp och innehållsanvändning som vi ibland aggregerar med liknande uppgifter från andra kunder för att skapa funktioner som Best Sellers,
 • den fullständiga URL-klickströmmen till, via och från vår webbplats (inklusive datum och tid), cookieantal, produkter och/eller innehåll som du visat eller sökt efter, svarstider för sidor, hämtningsfel, information om interaktion med sidor (t.ex. rullning, klick och mushovring),
 • telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

Vi kan även använda enhetsidentifierare, cookies och annan teknik på enheter, appar och våra webbplatser för att samla in surfnings- och användningsuppgifter samt annan teknisk information i syfte att förhindra bedrägerier.

Uppgifter från andra källor

Exempel på uppgifter som vi erhåller från andra källor omfattar:

 • uppdaterade leverans- och adressuppgifter från våra speditörer eller andra tredje parter, som vi använder för att korrigera våra register och leverera nästa köp eller kommunikation på enklare sätt,
 • kontouppgifter, köp- eller inlösenuppgifter, information om sidvisningar eller annan information om din interaktion med företag som vi tillhandahåller samvarumärkta erbjudanden med eller för vilka vi tillhandahåller tekniska tjänster samt leverans-, betalnings- och reklamtjänster eller andra tjänster,
 • uppgifter om din interaktion med produkter och tjänster som erbjuds av våra dotterbolag,
 • sökresultat och länkar, inklusive betalda annonser,
 • uppgifter om internetanslutna enheter och tjänster som du har anslutit till Alexa, samt
 • uppgifter om kredithistorik från kreditbyråer, som vi använder för att förhindra och upptäcka bedrägerier och för att erbjuda vissa kunder vissa kredittjänster eller ekonomiska tjänster.

Uppgifter som du kan få åtkomst till

Exempel på uppgifter som du kan få åtkomst till via Amazon-tjänster omfattar:

 • status för senaste beställningar (inklusive abonnemang),
 • din fullständiga beställningshistorik,
 • personidentifierande uppgifter (inklusive namn, e-post, lösenord, kommunikationsinställningar, personliga reklaminställningar, adressbok och 1-Click-inställningar),
 • betalningsinställningar (inklusive betalkortsuppgifter och saldon på presentkort och värdecheckar),
 • inställningar för e-postnotiser (inklusive Meddelanden om produkttillgänglighet, Leveranser, Påminnelser om särskilda tillfällen och nyhetsbrev),
 • rekommendationer samt de produkter du nyligen sett som ligger till grund för rekommendationerna (inklusive funktionerna Rekommendationer för dig och Förbättra dina rekommendationer),
 • shoppinglistor och presentregister (inklusive Önskelistor och Baby- och Bröllopsregister),
 • ditt innehåll, dina enheter, dina tjänster och relaterade inställningar,
 • innehåll som du nyligen sett,
 • röstinspelningar förknippade med ditt konto,
 • Din profil (inklusive dina Produktomdömen, Rekommendationer, Påminnelser och personliga profil), och
 • Säljare kan få åtkomst till sina konton och andra uppgifter och justera sina kommunikationsinställningar genom att uppdatera sina konton i Seller Central,
 • Författare kan få åtkomst till sina konton och andra uppgifter och uppdatera sina konton på webbplatsen KDP- eller Author Central, så som tillämpligt.
 • Utvecklare som deltar i vårt Developer Services-program kan få åtkomst till sina konton och andra uppgifter och justera sina kommunikationsinställningar genom att uppdatera sina konton i Developer Services-portalen.

Privacy Shield för EU-USA och Schweiz-USA

Amazon.com, Inc. och vissa av dess kontrollerade närstående företag i USA (sammantaget "Amazon-koncernbolagen" eller "Vi") deltar i Privacy Shield-ramverken för EU-USA och Schweiz-USA avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz. Vi har givit Department of Commerce intygande om att vi följer Privacy Shield-principerna. Du kan lära dig mer om Privacy Shield-principerna här [extern länk].

Om du har frågor eller klagomål avseende vår hantering av dina personuppgifter inom ramen för Privacy Shield eller avseende våra integritetsrutiner i allmänhet, kan du kontakta oss på: privacyshield@amazon.com. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. Om vi inte kan lösa ett klagomål i förhållande till Privacy Shield på tillfredsställande sätt eller om vi inte bekräftar mottagande av ditt klagomål inom rimlig tid kan du skicka in ditt klagomål till TRUSTe, som tillhandahåller en oberoende tvistlösningstjänst baserad i USA. TRUSTe har åtagit sig att besvara klagomål och tillhandahålla lämpliga resurser utan kostnad för dig. Om du vill veta mer om TRUSTe:s tvistlösningstjänster eller hänskjuta ett klagomål till TRUSTe kan du besöka dem här [extern länk]. Om varken Amazon eller TRUSTe löser ditt klagomål kan du gå vidare med bindande skiljeförfarande via Privacy Shield-panelen här [extern länk].

Så som förklaras här lämnar vi ibland ut personuppgifter till tredje parter för att de ska utföra tjänster å våra vägnar. Om vi överför personuppgifter till en tredje part som tas emot inom ramen för Privacy Shield måste den tredje partens åtkomst, användning och utlämnande av personuppgifterna också ske under efterlevnad av våra Privacy Shield-förpliktelser, varvid vi kommer att förbli ansvariga enligt Privacy Shield för den tredje partens eventuella underlåtenhet att göra det om vi inte kan bevisa att vi inte är ansvariga för den händelse som ger upphov till skadan.

Du kan läsa vår Privacy Shield-registrering här [extern länk] Amazon-koncernbolagen är föremål för FTC:s (Federal Trade Commission) undersöknings- och verkställighetsbefogenheter. Det kan bli nödvändigt för oss att lämna ut personuppgifter som vi hanterar inom ramen för Privacy Shield som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

Amazon-koncernbolag

Från och med den 2 januari 2020 ingår följande enheter i Privacy Shield-certifieringen för Amazon.com, Inc.:

Amazon.com, Inc.

Amazon.com Services LLC

Amazon Advertising LLC

Amazon Web Services, Inc.

Audible, Inc.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.