Integritetsinställningar för Amazon Devices och och digital

Click here to view this text in English.

Alexa

Ju mer du använder Alexa, desto mer anpassar Alexa sig till dina talmönster, ordförråd och personliga preferenser. Din data gör detta möjligt, men vi förstår att din personliga integritet är viktig. Använd Alexa Integritetsinställningar för att hantera dina integritetsinställningar, inklusive:

  • Granska din rösthistorik
  • Hantera färdighetsbehörigheter
  • Hantera hur dina data förbättrar Alexa

För mer information, gå till Alexa och Din Integritet.

Kindle läsplattor

Din data hjälper oss att individanpassa och kontinuerligt förbättra din upplevelse. Ditt förtroende är viktigt för oss och därför ger vi dig full kontroll över din data.

För mer information, vänligen gå till vår FAQ Integritetsinställningar för Kindle läsplattor.

Digitalt Innehåll

Din Amazon Device ger dig tillgång till ett stort urval av digitalt innehåll. Vi samlar in data om dina preferenser gällande digitalt innehåll för att tillhandahålla en rolig och immersiv upplevelse som är anpassad just för dig. Du kan alltid hantera ditt digitala innehåll under Ditt Konto. Gå bara till Hantera Ditt Innehåll och Devices.

För mer information vänligen läs vårt Integritetsmeddelande.

Gå tillbaka till Skydda din Integritet

Amazon digital and device privacy settings

The more you use Alexa, the more Alexa adapts to your speech patterns, vocabulary, and personal preferences. Your data makes this possible, but we understand that your privacy is important. Use the Alexa Privacy settings page to manage your privacy settings, including:

  • Review your voice history
  • Manage skill permissions
  • Manage how your data improves Alexa

For more information, go to Alexa and Your Privacy.

Kindle e-Readers

Your data helps us personalise and continually improve your experience. Your trust is important to us, so we give you full control of your data.

To learn more, go to our Privacy Settings FAQs for Kindle e-Readers.

Digital Content

Your Amazon device gives you access to great digital content. We collect data about your digital content preferences to build a fun, immersive experience that is personalised just for you. You can always manage your digital content in Your Account. Just go to Manage Your Content and Devices.

For more information Privacy Notice.

Return to Protecting your Privacy

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.