Amazon.se Villkor för Presentkort och Vouchers

1. Inlösen

Presentkort och Vouchers från Amazon.se ("Presentkort") får endast lösas in vid köp av kvalificerade produkter på www.amazon.se. Köp dras av från inlösarens saldo på Presentkortet. Oanvänt belopp på Presentkortet kommer att placeras på inlösarens Amazon.se konto. Om ett köp överstiger inlösarens saldo på Presentkortet måste det återstående beloppet betalas med en annan betalningsmetod Betalningsmetod. Amazon EU S.à r.l. eller dess närstående företag ("vi", "oss", "vår") kan ge köpare av Presentkort information om inlösenstatus för Presentkort de köper. Besök Ditt Konto Ditt Konto på Amazon.se för att se ditt saldo på Presentkortet. Inga avgifter gäller för Presentkort.

2. Begränsningar

Presentkort, inklusive oanvänt saldo på Presentkort, går ut tio år från dagen för utfärdandet. Presentkort får inte lösas in mot köp av produkter på www.amazon.at, www.amazon.com.br, www.amazon.ca, www.amazon.cn, www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.es, www.amazon.fr, www.amazon.in, www.amazon.it, www.amazon.co.jp, www.amazon.com.mx, eller någon annan webbplats som ägs och drivs av oss, våra närstående företag eller någon annan person eller företag, om inte annat framgår av dessa villkor. Presentkort kan inte användas för att köpa andra presentkort eller som betalning av en Prime-medlemsavgift. Presentkort kan inte laddas om, återförsäljas, överlåtas mot vederlag, användas för obehöriga kommersiella ändamål, inklusive för att underlätta återförsäljning eller leverans av varor från Amason.se, lösas in mot kontanter eller användas på annat sätt som är förbjudet enligt vår policy Amazon.se Begränsningar för Presentkort och Förbjudna Aktiviteter. Oanvänt saldo på ett Presentkort på ett Amazon.se-konto får inte överföras till ett annat konto på Amazon.se.

3. Risk för förlust

Vi har rätt att stänga kundkonton och ta betalt genom alternativa betalningsmetoder om ett bedrägligt erhållet Presentkort löses in och/eller används för att göra inköp på Amazon.se eller någon av dess närstående företags webbplatser som anges ovan.

4. Bedrägeri

I händelse av bedrägeri, försök till bedrägeri eller misstanke om annan olaglig verksamhet i samband med köp av ett presentkort eller inlösning av en kupong har Amazon rätt att kräva att relevanta kundkonton stängs och/eller en alternativ betalningsmetod. Det finns ingen rätt till aktivering eller betalning av presentkorten i fråga.

5. Ansvarsbegränsning

VI GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE PRESENTKORT, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I DET FALL ETT PRESENTKORT INTE FUNGERAR KOMMER DIN ENDA GOTTGÖRELSE OCH VÅRT ENDA ANSVAR ATT VARA ERSÄTTANDE AV SÅDANT PRESENTKORT. OM TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA ERSÄTTNINGAR KANSKE INTE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR KOMMER ATT GÄLLA DIG. DU KAN ÄVEN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

6. Allmänna villkor

Amazon.se Villkor för användning och köp är tillämpliga. Presentkort utfärdas av Amazon EU S.à r.l., ett luxemburgskt bolag. När du köper, tar emot eller löser in ett Presentkort samtycker du till att Luxemburgs lagar kommer att reglera dessa villkor för Presentkort. Om du är konsument och du har din hemvist inom den Europeiska Unionen åtnjuter du dessutom skydd genom obligatoriska bestämmelser enligt lagen i ditt bosättningsland. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare verifiering av din identitet, Presentkort eller ägande av konto, eller tillhandahållande av ytterligare betalningsinstrument, innan du kan erhålla ett Presentkort på ditt konto eller använda ditt Amazon.se saldo på Presentkortet vid genomförande av köp. Vi förbehåller oss rätten att enligt vårt eget gottfinnande ändra dessa villkor från tid till annan. Alla villkor är tillämpliga i den utsträckning tillåtet enligt lag.

Var den här informationen hjälpsam?

Tack för din feedback.

Välj det som bäst beskriver informationen:

Tack! Även om vi inte kan svara direkt på din feedback använder vi den här informationen för att förbättra vår onlinehjälp.